• project
 • Multifunctioneel

engelermeer | visieplan voor gebied en waterpaviljoen

engelermeer  winnend ontwerp visiestudie recreatieplas ‘s-hertogenbosch Met Haverleij is de stadspolder Engelen een nieuw landschap geschonken. Recreatie, kastelen, golf, groen, wonen, romantiek, vestingwerken en ecologie, gaan moeiteloos samen. Een eendagsvlieg ? Het Engelermeer biedt kansen om dit bijzondere

 • office

Herbestemming Molengebouw

Verkenning naar de herbestemmingsmogelijkheden van het molengebouw ‚Koudijs’ in ‘s-Hertogenbosch, waarbij het verduurzamen van het rijksmonument de kernopgave is.

 • office

Bata

Placemaking en transformatie Batafabrieken Best; casco-aanpak gebouwen 21 en 31; 9.000 m2 gemengde bestemming; iov BataHeritage

 • project
 • Utiliteit

busremise | bufferstation, werkplaats en kantoor

busremise  bouwplan busremise ‘s-hertogenbosch Op bedrijventerrein Rietvelden is een nieuwe busremise gerealiseerd. Het is een combinatie van een kantoorgebouw met algemene ruimten, een werkplaats voor technisch onderhoud en een bufferstation voor bussen. Het gebouw is bedacht

 • project

mediacloud | tilburg

mediacloud visie herbestemming spoorwerkplaats naar mediafaculteit tilburg

 • project
 • Transformatie
 • Stedenbouw

bruistensingel | visieplan stedelijke inbreiding wonen

bruistensingel herstructurering singel ‘s-hertogenbosch Het project ondervraagt de betekenis die de Bruistensingel heeft voor de aanliggende wijken en de totale stad, zowel verkeerskundig als ruimtelijk. De autonome en voorname inrichting van de Bruistensingel in relatie

 • mission

overzicht door operationele expertise

De grilligheid van het bouwproces vraagt om overzicht. Georganiseerd zijn betekent controle hebben. Onze expertise bestrijkt het gehele gebied van architectuur, cultuur, stedenbouw en bouwtechniek. Wij hebben veel projecten met verschillende invalshoeken en processen volgens

 • office

bouw nieuwe Labrehuis kan beginnen

EINDHOVEN – Volgende maand start de sloop van het huidige pand en begin 2020 moet het nieuwe Labrehuis aan de Boutenslaan in Eindhoven klaar zijn. Volgens woningcorporatie Thuis en opvangstichting Neos staan alle seinen op groen dus kan de sloop van het verouderde Labrehuis nu echt beginnen. Het Labrehuis opende in 1961 de deuren aan de Boutenslaan en deed bijna zestig jaar dienst als opvangvoorziening voor dak- en thuislozen in Eindhoven. Volgens Thuis en Neos voldeed het echter niet meer aan de eisen van deze tijd. De nieuwbouw, die gerealiseerd wordt door aannemer Huijbregts Relou, wordt eind 2019 opgeleverd. De oude en nieuwe bewoners kunnen dan begin 2020 hun intrek nemen. [bron eindhovens dagblad]

 • project
 • Wonen

woning bosweg | nijmegen

Een reeks van acht geschakelde noodhuisjes onder de bomen is de bijzondere setting van dit gebied. Binnen de bestaande gebouwde contouren wordt bescheiden nieuwbouw mogelijk gemaakt. Het archeologische gebied maakt een beperkte uitbreiding in de

 • project
 • Utiliteit
 • Multifunctioneel

blimp | visie- en inrichtingsplan festivalterrein

blimp  recreatieve voorziening zeeuwse kust scharendijke Scharendijke heeft behoefte aan een ‘slecht weer voorziening’. Wat is de beste oplossing voor een dorp dat in de zomer een ware invasie van toeristen kent, terwijl het in

 • project
 • Transformatie
 • Multifunctioneel

stationszone | visieplan station(sgebied) eindhoven

stationszone visieontwerp transformatie spoorzone eindhoven Met de noordelijke en westelijke stedelijke uitbreidingen van Woensel raakte de stationszone ingekapseld in het stedelijk weefsel. De spoorlijn vormt een hinderlijke doorsnijding van dat weefsel. Het vrijkomen van een

 • project
 • Utiliteit

park batadorp | best

park batadorp ontwerp voor een duurzaam kantorenpark eindhoven

 • mission

de onderlegger voor nieuw draagvermogen

Gebouwen en gebieden zijn ontworpen voor specifieke behoeften en eisen. Tijden veranderen. Bedrijven vertrekken en laten gebouwen leeg achter. Wat blijft is de ruimtelijke grandeur met gebruikssporen en de herinneringen aan toen. Wij zien dat

 • mission

het handschrift van de architect

tarra is het handschrift van de architect Tekenen is ontdekken. Uiteindelijk worden tekeningen, modellen en 3D-schetsen gebouwen en gebieden. Al eeuwen communiceren architecten met deze beeldende tools om klanten en gebruikers mee te nemen in

 • office

ontwerp filterhuis

Het ontwerp voor de transformatie van het voormalige filterhuis aan de Dongecentrale is gereed. Op naar de volgende fase!

 • mission

niet vormvast, wel robuust in aanpak

tarra is niet vormvast, wel robuust in aanpak Elke opdracht is uniek en iedere projectvraag kent specifieke wensen. Tarra heeft geen vormvast oeuvre maar wel een consistente, robuuste aanpak. Herhaling leidt tot expertise. Verbinding voert

 • mission

de organisatie gericht op een gedragen resultaat

Achter de directe vraag ligt meestal de werkelijke vraag besloten. Ernaar zoeken doe je samen. Tarra vindt een open communicatie en een goed werkproces essentieel. We zijn oprecht geïnteresseerd in onze klant om helder te

 • office

duinoord energieneutraal opgeleverd

De tweede fase van Burgh Haamstede is opgeleverd. Alle 54 woningen en appartementen worden passief gebouwd en voorzien van duurzame installaties.  

 • mission

onconventioneel onderzoek in een open source

tarra is onconventioneel onderzoek in een open source Ruimtelijke, technische en maatschappelijke ontwikkelingen bevragen conventionele samenwerkingen. Wij doen daarom onderzoek naar actuele vraagstukken in bijzondere samenwerkingen met specialisten. Tarra legt inhoudelijke verbindingen door design thinking,

 • project
 • Transformatie

dsolv | visieproject hoogbouw ‘s-hertogenbosch

dsolv  winnende prijsvraag vieringtoren Sint Jan ‘s-hertogenbosch De St. Jan heeft eeuwenlang de skyline van ‘s-Hertogenbosch bepaald. In wisselende vorm, omdat de kathedraal nooit af is, en nogal wat bouwperiodes heeft gekend. De vieringtoren, als

 • project
 • Stedenbouw

centrumzone zwolle | stadsvisie, doorkijk 50 jaar

centrumzone zwolle   visieplan stadsstructuur zwolle Zwolle maakt zich op voor een nieuwe eeuw. Zwolle expandeert sterk. Voor die groei zijn nieuwe aantrekkelijke woon- en werklocaties nodig. Die zijn buiten de stad voorzien, maar dat botst met

 • mission

een sterk concept voor een duurzaam ontwerp

Gebied, gebouw en gebruik ontstaan door en voor mensen. Het groeiend aantal belangen stelt meer opgaven dan vorm alleen. Dat vraagt om sterke integrale concepten met bijzondere oplossingen die overeind blijven en werkelijk bijdragen aan

 • project
 • Transformatie
 • Stedenbouw

10x CS | toekomstvisie op stationsgebouw en -locaties

10 keer cs   visiestudie 10 stationslocaties nederland Aanleiding voor de studie naar tien stationslocaties in Nederland is de belangen tussen steden en spoorwegen te onderzoeken en te verenigen. Enerzijds leiden de ontwikkelingen in logistiek en mobiliteit

 • office

breinpad ggze

Breinpad op het Landgoed de Grote Beek ontwerpen en realiseren we vanuit deze missie in samenwerking met GGzE en Buro Lubbers. Breinpad is een meditatieve en contemplatieve wandelroute met follies en prachtige (ver)gezichten op het landgoed. Het pad meandert door een bos en loopt langs de weer zichtbaar gemaakte waterstroom de Grote Beek. Pad en follies zijn van hout dat wordt geoogst en bewerkt op het landgoed. Breinpad wordt in eigen beheer door cliënten van GGzE gemaakt en geassembleerd. Verwachte oplevering herfst 2018.

 • office
 • Multifunctioneel
 • Interieur

MFA Hapert is open!

De MFA is open! We wensen alle gebruikers ontzettend veel plezier in het Hart van Hapert!

6600m2 multifunctionele accommodatie; het gemeenschapshuis & zalencentrum, integraal kind centrum, kinderopvang, ouderensteunpunt, bibliotheek en kerk onder één dak

 • office

Celsius Snellius ontwaakt

In opdracht van Woningcorporatie Stichting Sint Trudo heeft Tarra na de eerste fase ook de tweede fase van een omvangrijke herstructuringsopgave in Woensel-West mogen ontwerpen. De uitvoering door Hurks is in volle gang, de eerste contouren

 • office

oplevering B.I.E.B.

B.I.E.B. is opgeleverd. Tarra architectuur & stedenbouw ontwierp 16 koopwoningen in het Domineesbosje net achter de duinen in Burgh-Haamstede. Het plan bestaat uit 4 volumes  van elk 4 woningen. Kopers konden individueel kiezen uit verschillende

 • office

TARRA wint tender JAMFabriek!

opgave voor food-innovators en -creators in ’s-Hertogenbosch. Uniek Co–Working & Community concept in een zeer duurzaam gebouw. #NVBIM #TARRA #SweegersdeBruin #AsboAdvies.

 • office

Woning Vught opgeleverd!

In het lommerrijke Vught realiseerde Tarra architectuur & stedenbouw een nieuwe woning. Het ontwerp is ingetogen met een evenwichtig materialenpalet en een zorgvuldige detaillering. 

 • office

De Grote Beek

Voor GGzE gaan we opnieuw aan de slag en daar zijn wij trots op! GGzE wil een inspirerende community zijn voor mentale kracht. Het landgoed De Grote Beek vormt een belangrijke drager voor die missie. Tarra architectuur en stedenbouw gaat ism Buro Lubbers het masterplan voor het landgoed ontwerpen en uitwerken. 

 • mission

de verbindende waarde tussen gebouw en gebruik

Onze gebouwen hebben een terughoudende architectuur die uitdagen tot interactie. Wij bouwen ‘monumenten’ voor gebruikers, maar niet per definitie voor de eeuwigheid. Want gebruik kleurt en gebouwen veranderen daardoor. Het is daarom belangrijk dat we

 • office

H-scan

(Her)bestemmen van monumentale en cultuurhistorische gebouwen zoals kerken, industriegebouwen en scholen is een ingewikkeld en uitdagend vraagstuk. Wat is de waarde van het gebouw en vooral hoe kan de waarde worden behouden? Wat is het toekomstperspectief van het gebouw? Het team van de H-scan slaat de handen ineen! Vanuit onze gezamenlijke expertise hebben wij één integraal advies opgesteld; de “h-scan”. Deze scan is bedoeld voor gebouweigenaren en geeft inzicht in de bouw- en cultuurhistorische waarde, de programmatische mogelijkheden en de financiële haalbaarheid van het gebouw.

 • office

Labrehuis Eindhoven opgeleverd!

De nieuwbouw van het Labrehuis is opgeleverd. In opdracht van woonstichting ’thuis heeft Tarra architectuur en stedenbouw ism Laride, hart voor huisvesting, het nieuwe Labrehuis voor Neos ontworpen. Het oude Labrehuis is gesloopt en heeft plaatsgemaakt voor een nieuw modern en duurzaam gebouw dat dienst doet als opvangvoorziening voor dak-en thuislozen en is gecombineerd met zelfstandige wooneenheden. Om zo onderdak te bieden aan mensen voor wie het niet vanzelfsprekend is om elke dag het comfort van een veilig ’thuis’ en een dak boven je hoofd te hebben.

 • office

preview Jamfabriek

Vorig jaar wonnen we met Tarra architectuur en stedenbouw de tender voor deze bijzondere transformatie aan de Helftheuvelweg in ‘s-Hertogenbosch. Na intensief ontwerp- en tekenwerk is momenteel is de uitvoering in volle gang.

 • office

Tarra | BanBouw | Rezidenz winnen tender De Els Waalwijk

Eindelijk met het goede nieuws naar buiten! We gaan aan de slag in het centrum van Waalwijk om een multifunctioneel woon-, werk- en winkelgebied te realiseren. Een nieuw ‘centrumgezicht’ met veel ruimte voor ontmoeting, levendigheid en meer afwisseling in programma. De visie richt zich op zowel een kwaliteitsimpuls voor het winkelcentrum De Els, maar ook op de verbinding met het stadscentrum. De toevoeging van woningen is een nadrukkelijke wens om de levendigheid te vergroten.

 • office

nieuwe tarra directie

Niels Walters en Joris Raymakers zijn toegetreden tot de directie van Tarra architectuur en stedenbouw BV. Niels en Joris hebben al meer dan 15 jaar op een indrukwekkende wijze gebouwd aan het onderscheidende curriculum van Tarra. Zij zijn van onschatbare waarde. Wij zijn er erg trots op dat zij van nog meer dan onschatbare waarde willen zijn en samen met Jeroen van de Ven de toekomst van het bedrijf zullen bestendigen. 

 • office

 • office

interreg europe

The Heritage Department of the Municipality of ‘s-Hertogenbosch invited the partners and stakeholders of the Local Flavours and Keep On projects to join a virtual study visit and workshop, to share our approach to cultural heritage: preservation through development. Thinking about how to deal with monuments has changed a lot since the last century, from object to area and from conservation to development. This means that the reallocation process is always a balancing act between conservation and renewal, and that transformations are often necessary in order to make buildings function (again). The transformation scan provides insight into the cultural and building history values of a monument, the possibilities for reallocation and the financial feasibility. Tarra introduces a Dutch approach to adaptive re-use, valorising local authentic values, through a multidisciplinary collaboration between the disciplines of construction and cultural history, urban planning and architecture, housing and building management. Interested in our approach? Contact us for more information! #interregeurope #transformation #herbestemming #monument #herbestemmingscan 

 • office

Transformatie rijkskantoor

TarraKade maakt een ontwerp voor de transformatie van het rijkskantoor aan de Surinameweg in Haarlem.

 

 • office

JAM Fabriek

De JAM Fabriek in gebruik! De food community van ‘s-Hertogenbosch. De plek waar ondernemers innoveren om de toekomst van de voedselindustrie te veranderen in ’the home to the future of food’. Tarra transfomeerde hiervoor het bestaande kantoorpand naar een open werkgebouw waar communiteit centraal staat; ondernemers ontmoeten, delen en jammen.  

 • office

Raadhuislaan

Tarra ontwierp voor BPD Zuid MEET-UP in Oss. Een ontwikkeling van 200 woningen aan de Raadhuislaan. Een onderscheidend woonmilieu waar ontmoeten en verbinden centraal staat. 

 • office

Herbestemmingsscan Coudewater

De herbestemmingsscan naar de twee rijksmonumenten Emma en Milla op landgoed Couterwater zijn afgerond. Benieuwd naar onze aanpak, neem contact op!

 • office

mfa hapert in uitvoering

De MFA Hapert in uitvoerging! Het nieuwe multifunctionele hart voor de gemeente Hapert, de sociale condensator voor ontmoeten en verbinden.  

 • office

Celsius 3-4 in uitvoering

Plan celsius 3 en 4 in uitvoering, verwachtte oplevering in de zomer 2022. De sluitsteen van de wijkontwikkeling waar Tarra in opdracht van Trudo de afgelopen  jaren aan heeft gewerkt. Een unieke, duurzame en kleurrijke wijk van ca 450 sociale huurwoningen in Woensel West.  

 • office

 • office

 • office

Grasso in uitvoering

Grasso in uitvoering! De transformatie van het rijksmonument naar een ICT community DeGrasso; the space for digital minds. Voor meer informatie kijk op www.degrasso.nl

 • project
 • Wonen

Vijfheerenlanden | vianen

Vijfheerenlanden  200 appartementen  Vianen  De wijk Vijfheerenlanden te Vianen is volledig geherstructureerd. Het carré van de jaren’60 hoogbouwflats is grondig gerenoveerd. Om het eenzijdige woningaanbod te doorbreken is centraal in het plangebied ruimte gemaakt voor vernieuwing. Naast

 • office

TARRAKADE wint tender Baanbrekers; een sterk merk voor mens en werk! De samenwerkende architecten Tarra architectuur en stedenbouw en Buro Kade gaan aan de slag voor de nieuwbouw van kantoren, werkcafé, productieruimten, Twiddus-winkel, magazijn, werf en voorzieningen. Een compact gebouw van ca 12.000 m2bvo. 

 • office

Weener XL in uitvoering!

Weener XL in uitvoering! Weener XL in ’s-Hertogenbosch wordt het meest duurzame werk-ontwikkelbedrijf van Nederland. Een transparant gebouw dat circulariteit, innovatie en duurzaamheid ademt. Door de modulaire opzet kan de indeling eenvoudig worden aangepast naar wisselende activiteiten. Wat ontstaat is een open, flexibel en op maat gesneden werkomgeving voor de 1.000 mensen die er dagelijks werken en de 17.000 mensen die het werk-ontwikkelbedrijf jaarlijks bezoeken. Ruwbouw = afbouw!

 • office

gezond, duurzaam en adaptief!

Gezond, duurzaam en adaptief!  Voor Baanbrekers in Waalwijk realiseert Tarrakade een nieuw en duurzaam gebouw voor werk en inkomen. Een gebouw dat circulariteit, innovatie en duurzaamheid ademt. De modulaire opzet icm met houtbouw zorgt voor een open, flexibel en op maat gesneden werkomgeving van 12.000 m2. Een gezond en compact gebouw met bijzonder en divers gebruik, waar ruwbouw afbouw is. Tarra architectuur en stedenbouw | Buro Kade | Baanbrekers | Hevo  #tarrakade #circulair #modulair #groen #prefab #houtbouw

 • office

Team Tarra Houtbouw onderzoekt! 

Afgelopen week bezochten we Unilin Panels en Laminated Timber Solutions. We kregen toelichting op het productieproces en we voerden een dialoog over de meest actuele ontwikkelingen en mogelijkheden in houtbouw. Informatie en kennis die we kunnen toepassen in onze actuele houtbouwprojecten! Bezoeken = onderzoeken = leren. 

 • office

 • office

 • office

 • office

Baanbrekers in uitvoering!

Na een periode van tekenen en rekenen is de nieuwbouw voor Baanbrekers in uitvoering! Voor Baanbrekers in Waalwijk realiseert Tarrakade een duurzaam gebouw voor werk en inkomen. Een gebouw dat circulariteit, innovatie en duurzaamheid ademt. De modulaire opzet icm met houtbouw zorgt voor een open, flexibel en op maat gesneden werkomgeving van 11.000m2. Een gezond en compact gebouw met bijzonder en divers gebruik, waar ruwbouw afbouw is.

houtbouw circulair biobased baanbrekers waalwijk
Tarra architectuur & stedenbouw | Buro Kade | Baanbrekers | HEVO | Experts in huisvesting en vastgoed | Dura Vermeer

 • office

Voor de Willemskazerne hebben we, als architect en supervisor voor de transformatie-opgave, de oorspronkelijke ‘bouwdoos’ van architect Boost verrijkt met nieuwe bouwstenen. Behoud door ontwikkeling, het resultaat mag er zijn. Een toekomstbestendig monument, een comfortabele woon- en werkplek met een mix van gebruikers. Dank aan #BPD #Synchroon #NicodeBont voor de mooie en prettige samenwerking.

 • office

Gebiedsvisie Park Wolfheze goedgekeurd door de raad!

Afgelopen jaar werkte Tarra in samenwerking met Buro Lubbers in opdracht van Pro Persona aan de gebiedsvisie Park Wolfheze. Pro Persona speelde afgelopen jaren in op het veranderende zorgklimaat door de nadruk te verschuiven van intramurale naar extramurale zorg. Dit schepte ruimte om locatie Wolfheze te herontwikkelen naar een divers woon- en zorglandschap met ca 425 woningen.

We ontwikkelden een open, toegankelijk park Wolfheze met een sterke focus op groen, historie en samenwerking. Pro Persona, partners, inwoners en de gemeente Renkum werkten middels een intensief participatie traject samen aan een gezonde en duurzame opgave. Vijf thema’s – een sterk landschap, gemengd gebied, duurzaam, veiligheid en functionaliteit, open en gastvrijheid – vormen de basis voor een sterk toekomstbestendig raamwerk.

 • office

Gebiedsvisie Park Wolfheze goedgekeurd door de raad!

Afgelopen jaar werkte Tarra in samenwerking met Buro Lubbers in opdracht van Pro Persona aan de gebiedsvisie Park Wolfheze. Pro Persona speelde afgelopen jaren in op het veranderende zorgklimaat door de nadruk te verschuiven van intramurale naar extramurale zorg. Dit schepte ruimte om locatie Wolfheze te herontwikkelen naar een divers woon- en zorglandschap met ca 425 woningen.

We ontwikkelden een open, toegankelijk park Wolfheze met een sterke focus op groen, historie en samenwerking. Pro Persona, partners, inwoners en de gemeente Renkum werkten middels een intensief participatie traject samen aan een gezonde en duurzame opgave. Vijf thema’s – een sterk landschap, gemengd gebied, duurzaam, veiligheid en functionaliteit, open en gastvrijheid – vormen de basis voor een sterk toekomstbestendig raamwerk.

 • office

Voor de Willemskazerne hebben we, als architect en supervisor voor de transformatie-opgave, de oorspronkelijke ‘bouwdoos’ van architect Boost verrijkt met nieuwe bouwstenen. Behoud door ontwikkeling, het resultaat mag er zijn. Een toekomstbestendig monument, een comfortabele woon- en werkplek met een mix van gebruikers. Dank aan #BPD #Synchroon #NicodeBont voor de mooie en prettige samenwerking.

 • office

Baanbrekers in uitvoering!

Na een periode van tekenen en rekenen is de nieuwbouw voor Baanbrekers in uitvoering! Voor Baanbrekers in Waalwijk realiseert Tarrakade een duurzaam gebouw voor werk en inkomen. Een gebouw dat circulariteit, innovatie en duurzaamheid ademt. De modulaire opzet icm met houtbouw zorgt voor een open, flexibel en op maat gesneden werkomgeving van 11.000m2. Een gezond en compact gebouw met bijzonder en divers gebruik, waar ruwbouw afbouw is.

houtbouw circulair biobased baanbrekers waalwijk
Tarra architectuur & stedenbouw | Buro Kade | Baanbrekers | HEVO | Experts in huisvesting en vastgoed | Dura Vermeer

 • office

 • office

 • office

 • office

Team Tarra Houtbouw onderzoekt! 

Afgelopen week bezochten we Unilin Panels en Laminated Timber Solutions. We kregen toelichting op het productieproces en we voerden een dialoog over de meest actuele ontwikkelingen en mogelijkheden in houtbouw. Informatie en kennis die we kunnen toepassen in onze actuele houtbouwprojecten! Bezoeken = onderzoeken = leren. 

 • office

gezond, duurzaam en adaptief!

Gezond, duurzaam en adaptief!  Voor Baanbrekers in Waalwijk realiseert Tarrakade een nieuw en duurzaam gebouw voor werk en inkomen. Een gebouw dat circulariteit, innovatie en duurzaamheid ademt. De modulaire opzet icm met houtbouw zorgt voor een open, flexibel en op maat gesneden werkomgeving van 12.000 m2. Een gezond en compact gebouw met bijzonder en divers gebruik, waar ruwbouw afbouw is. Tarra architectuur en stedenbouw | Buro Kade | Baanbrekers | Hevo  #tarrakade #circulair #modulair #groen #prefab #houtbouw

 • office

Weener XL in uitvoering!

Weener XL in uitvoering! Weener XL in ’s-Hertogenbosch wordt het meest duurzame werk-ontwikkelbedrijf van Nederland. Een transparant gebouw dat circulariteit, innovatie en duurzaamheid ademt. Door de modulaire opzet kan de indeling eenvoudig worden aangepast naar wisselende activiteiten. Wat ontstaat is een open, flexibel en op maat gesneden werkomgeving voor de 1.000 mensen die er dagelijks werken en de 17.000 mensen die het werk-ontwikkelbedrijf jaarlijks bezoeken. Ruwbouw = afbouw!

 • office

TARRAKADE wint tender Baanbrekers; een sterk merk voor mens en werk! De samenwerkende architecten Tarra architectuur en stedenbouw en Buro Kade gaan aan de slag voor de nieuwbouw van kantoren, werkcafé, productieruimten, Twiddus-winkel, magazijn, werf en voorzieningen. Een compact gebouw van ca 12.000 m2bvo. 

 • project
 • Wonen

Vijfheerenlanden | vianen

Vijfheerenlanden  200 appartementen  Vianen  De wijk Vijfheerenlanden te Vianen is volledig geherstructureerd. Het carré van de jaren’60 hoogbouwflats is grondig gerenoveerd. Om het eenzijdige woningaanbod te doorbreken is centraal in het plangebied ruimte gemaakt voor vernieuwing. Naast

 • office

Grasso in uitvoering

Grasso in uitvoering! De transformatie van het rijksmonument naar een ICT community DeGrasso; the space for digital minds. Voor meer informatie kijk op www.degrasso.nl

 • office

 • office

 • office

Celsius 3-4 in uitvoering

Plan celsius 3 en 4 in uitvoering, verwachtte oplevering in de zomer 2022. De sluitsteen van de wijkontwikkeling waar Tarra in opdracht van Trudo de afgelopen  jaren aan heeft gewerkt. Een unieke, duurzame en kleurrijke wijk van ca 450 sociale huurwoningen in Woensel West.  

 • office

mfa hapert in uitvoering

De MFA Hapert in uitvoerging! Het nieuwe multifunctionele hart voor de gemeente Hapert, de sociale condensator voor ontmoeten en verbinden.  

 • office

Herbestemmingsscan Coudewater

De herbestemmingsscan naar de twee rijksmonumenten Emma en Milla op landgoed Couterwater zijn afgerond. Benieuwd naar onze aanpak, neem contact op!

 • office

Raadhuislaan

Tarra ontwierp voor BPD Zuid MEET-UP in Oss. Een ontwikkeling van 200 woningen aan de Raadhuislaan. Een onderscheidend woonmilieu waar ontmoeten en verbinden centraal staat. 

 • office

JAM Fabriek

De JAM Fabriek in gebruik! De food community van ‘s-Hertogenbosch. De plek waar ondernemers innoveren om de toekomst van de voedselindustrie te veranderen in ’the home to the future of food’. Tarra transfomeerde hiervoor het bestaande kantoorpand naar een open werkgebouw waar communiteit centraal staat; ondernemers ontmoeten, delen en jammen.  

 • office

Transformatie rijkskantoor

TarraKade maakt een ontwerp voor de transformatie van het rijkskantoor aan de Surinameweg in Haarlem.

 

 • office

interreg europe

The Heritage Department of the Municipality of ‘s-Hertogenbosch invited the partners and stakeholders of the Local Flavours and Keep On projects to join a virtual study visit and workshop, to share our approach to cultural heritage: preservation through development. Thinking about how to deal with monuments has changed a lot since the last century, from object to area and from conservation to development. This means that the reallocation process is always a balancing act between conservation and renewal, and that transformations are often necessary in order to make buildings function (again). The transformation scan provides insight into the cultural and building history values of a monument, the possibilities for reallocation and the financial feasibility. Tarra introduces a Dutch approach to adaptive re-use, valorising local authentic values, through a multidisciplinary collaboration between the disciplines of construction and cultural history, urban planning and architecture, housing and building management. Interested in our approach? Contact us for more information! #interregeurope #transformation #herbestemming #monument #herbestemmingscan 

 • office

 • office

nieuwe tarra directie

Niels Walters en Joris Raymakers zijn toegetreden tot de directie van Tarra architectuur en stedenbouw BV. Niels en Joris hebben al meer dan 15 jaar op een indrukwekkende wijze gebouwd aan het onderscheidende curriculum van Tarra. Zij zijn van onschatbare waarde. Wij zijn er erg trots op dat zij van nog meer dan onschatbare waarde willen zijn en samen met Jeroen van de Ven de toekomst van het bedrijf zullen bestendigen. 

 • office

Tarra | BanBouw | Rezidenz winnen tender De Els Waalwijk

Eindelijk met het goede nieuws naar buiten! We gaan aan de slag in het centrum van Waalwijk om een multifunctioneel woon-, werk- en winkelgebied te realiseren. Een nieuw ‘centrumgezicht’ met veel ruimte voor ontmoeting, levendigheid en meer afwisseling in programma. De visie richt zich op zowel een kwaliteitsimpuls voor het winkelcentrum De Els, maar ook op de verbinding met het stadscentrum. De toevoeging van woningen is een nadrukkelijke wens om de levendigheid te vergroten.

 • office

preview Jamfabriek

Vorig jaar wonnen we met Tarra architectuur en stedenbouw de tender voor deze bijzondere transformatie aan de Helftheuvelweg in ‘s-Hertogenbosch. Na intensief ontwerp- en tekenwerk is momenteel is de uitvoering in volle gang.

 • office

Labrehuis Eindhoven opgeleverd!

De nieuwbouw van het Labrehuis is opgeleverd. In opdracht van woonstichting ’thuis heeft Tarra architectuur en stedenbouw ism Laride, hart voor huisvesting, het nieuwe Labrehuis voor Neos ontworpen. Het oude Labrehuis is gesloopt en heeft plaatsgemaakt voor een nieuw modern en duurzaam gebouw dat dienst doet als opvangvoorziening voor dak-en thuislozen en is gecombineerd met zelfstandige wooneenheden. Om zo onderdak te bieden aan mensen voor wie het niet vanzelfsprekend is om elke dag het comfort van een veilig ’thuis’ en een dak boven je hoofd te hebben.

 • office

H-scan

(Her)bestemmen van monumentale en cultuurhistorische gebouwen zoals kerken, industriegebouwen en scholen is een ingewikkeld en uitdagend vraagstuk. Wat is de waarde van het gebouw en vooral hoe kan de waarde worden behouden? Wat is het toekomstperspectief van het gebouw? Het team van de H-scan slaat de handen ineen! Vanuit onze gezamenlijke expertise hebben wij één integraal advies opgesteld; de “h-scan”. Deze scan is bedoeld voor gebouweigenaren en geeft inzicht in de bouw- en cultuurhistorische waarde, de programmatische mogelijkheden en de financiële haalbaarheid van het gebouw.

 • mission

de verbindende waarde tussen gebouw en gebruik

Onze gebouwen hebben een terughoudende architectuur die uitdagen tot interactie. Wij bouwen ‘monumenten’ voor gebruikers, maar niet per definitie voor de eeuwigheid. Want gebruik kleurt en gebouwen veranderen daardoor. Het is daarom belangrijk dat we

 • office

De Grote Beek

Voor GGzE gaan we opnieuw aan de slag en daar zijn wij trots op! GGzE wil een inspirerende community zijn voor mentale kracht. Het landgoed De Grote Beek vormt een belangrijke drager voor die missie. Tarra architectuur en stedenbouw gaat ism Buro Lubbers het masterplan voor het landgoed ontwerpen en uitwerken. 

 • office

Woning Vught opgeleverd!

In het lommerrijke Vught realiseerde Tarra architectuur & stedenbouw een nieuwe woning. Het ontwerp is ingetogen met een evenwichtig materialenpalet en een zorgvuldige detaillering. 

 • office

TARRA wint tender JAMFabriek!

opgave voor food-innovators en -creators in ’s-Hertogenbosch. Uniek Co–Working & Community concept in een zeer duurzaam gebouw. #NVBIM #TARRA #SweegersdeBruin #AsboAdvies.

 • office

oplevering B.I.E.B.

B.I.E.B. is opgeleverd. Tarra architectuur & stedenbouw ontwierp 16 koopwoningen in het Domineesbosje net achter de duinen in Burgh-Haamstede. Het plan bestaat uit 4 volumes  van elk 4 woningen. Kopers konden individueel kiezen uit verschillende

 • office

Celsius Snellius ontwaakt

In opdracht van Woningcorporatie Stichting Sint Trudo heeft Tarra na de eerste fase ook de tweede fase van een omvangrijke herstructuringsopgave in Woensel-West mogen ontwerpen. De uitvoering door Hurks is in volle gang, de eerste contouren

 • office
 • Multifunctioneel
 • Interieur

MFA Hapert is open!

De MFA is open! We wensen alle gebruikers ontzettend veel plezier in het Hart van Hapert!

6600m2 multifunctionele accommodatie; het gemeenschapshuis & zalencentrum, integraal kind centrum, kinderopvang, ouderensteunpunt, bibliotheek en kerk onder één dak

 • office

breinpad ggze

Breinpad op het Landgoed de Grote Beek ontwerpen en realiseren we vanuit deze missie in samenwerking met GGzE en Buro Lubbers. Breinpad is een meditatieve en contemplatieve wandelroute met follies en prachtige (ver)gezichten op het landgoed. Het pad meandert door een bos en loopt langs de weer zichtbaar gemaakte waterstroom de Grote Beek. Pad en follies zijn van hout dat wordt geoogst en bewerkt op het landgoed. Breinpad wordt in eigen beheer door cliënten van GGzE gemaakt en geassembleerd. Verwachte oplevering herfst 2018.

 • project
 • Transformatie
 • Stedenbouw

10x CS | toekomstvisie op stationsgebouw en -locaties

10 keer cs   visiestudie 10 stationslocaties nederland Aanleiding voor de studie naar tien stationslocaties in Nederland is de belangen tussen steden en spoorwegen te onderzoeken en te verenigen. Enerzijds leiden de ontwikkelingen in logistiek en mobiliteit

 • mission

een sterk concept voor een duurzaam ontwerp

Gebied, gebouw en gebruik ontstaan door en voor mensen. Het groeiend aantal belangen stelt meer opgaven dan vorm alleen. Dat vraagt om sterke integrale concepten met bijzondere oplossingen die overeind blijven en werkelijk bijdragen aan

 • project
 • Stedenbouw

centrumzone zwolle | stadsvisie, doorkijk 50 jaar

centrumzone zwolle   visieplan stadsstructuur zwolle Zwolle maakt zich op voor een nieuwe eeuw. Zwolle expandeert sterk. Voor die groei zijn nieuwe aantrekkelijke woon- en werklocaties nodig. Die zijn buiten de stad voorzien, maar dat botst met

 • project
 • Transformatie

dsolv | visieproject hoogbouw ‘s-hertogenbosch

dsolv  winnende prijsvraag vieringtoren Sint Jan ‘s-hertogenbosch De St. Jan heeft eeuwenlang de skyline van ‘s-Hertogenbosch bepaald. In wisselende vorm, omdat de kathedraal nooit af is, en nogal wat bouwperiodes heeft gekend. De vieringtoren, als

 • mission

onconventioneel onderzoek in een open source

tarra is onconventioneel onderzoek in een open source Ruimtelijke, technische en maatschappelijke ontwikkelingen bevragen conventionele samenwerkingen. Wij doen daarom onderzoek naar actuele vraagstukken in bijzondere samenwerkingen met specialisten. Tarra legt inhoudelijke verbindingen door design thinking,

 • office

duinoord energieneutraal opgeleverd

De tweede fase van Burgh Haamstede is opgeleverd. Alle 54 woningen en appartementen worden passief gebouwd en voorzien van duurzame installaties.  

 • mission

de organisatie gericht op een gedragen resultaat

Achter de directe vraag ligt meestal de werkelijke vraag besloten. Ernaar zoeken doe je samen. Tarra vindt een open communicatie en een goed werkproces essentieel. We zijn oprecht geïnteresseerd in onze klant om helder te

 • mission

niet vormvast, wel robuust in aanpak

tarra is niet vormvast, wel robuust in aanpak Elke opdracht is uniek en iedere projectvraag kent specifieke wensen. Tarra heeft geen vormvast oeuvre maar wel een consistente, robuuste aanpak. Herhaling leidt tot expertise. Verbinding voert

 • office

ontwerp filterhuis

Het ontwerp voor de transformatie van het voormalige filterhuis aan de Dongecentrale is gereed. Op naar de volgende fase!

 • mission

het handschrift van de architect

tarra is het handschrift van de architect Tekenen is ontdekken. Uiteindelijk worden tekeningen, modellen en 3D-schetsen gebouwen en gebieden. Al eeuwen communiceren architecten met deze beeldende tools om klanten en gebruikers mee te nemen in

 • mission

de onderlegger voor nieuw draagvermogen

Gebouwen en gebieden zijn ontworpen voor specifieke behoeften en eisen. Tijden veranderen. Bedrijven vertrekken en laten gebouwen leeg achter. Wat blijft is de ruimtelijke grandeur met gebruikssporen en de herinneringen aan toen. Wij zien dat

 • project
 • Utiliteit

park batadorp | best

park batadorp ontwerp voor een duurzaam kantorenpark eindhoven

 • project
 • Transformatie
 • Multifunctioneel

stationszone | visieplan station(sgebied) eindhoven

stationszone visieontwerp transformatie spoorzone eindhoven Met de noordelijke en westelijke stedelijke uitbreidingen van Woensel raakte de stationszone ingekapseld in het stedelijk weefsel. De spoorlijn vormt een hinderlijke doorsnijding van dat weefsel. Het vrijkomen van een

 • project
 • Utiliteit
 • Multifunctioneel

blimp | visie- en inrichtingsplan festivalterrein

blimp  recreatieve voorziening zeeuwse kust scharendijke Scharendijke heeft behoefte aan een ‘slecht weer voorziening’. Wat is de beste oplossing voor een dorp dat in de zomer een ware invasie van toeristen kent, terwijl het in

 • project
 • Wonen

woning bosweg | nijmegen

Een reeks van acht geschakelde noodhuisjes onder de bomen is de bijzondere setting van dit gebied. Binnen de bestaande gebouwde contouren wordt bescheiden nieuwbouw mogelijk gemaakt. Het archeologische gebied maakt een beperkte uitbreiding in de

 • office

bouw nieuwe Labrehuis kan beginnen

EINDHOVEN – Volgende maand start de sloop van het huidige pand en begin 2020 moet het nieuwe Labrehuis aan de Boutenslaan in Eindhoven klaar zijn. Volgens woningcorporatie Thuis en opvangstichting Neos staan alle seinen op groen dus kan de sloop van het verouderde Labrehuis nu echt beginnen. Het Labrehuis opende in 1961 de deuren aan de Boutenslaan en deed bijna zestig jaar dienst als opvangvoorziening voor dak- en thuislozen in Eindhoven. Volgens Thuis en Neos voldeed het echter niet meer aan de eisen van deze tijd. De nieuwbouw, die gerealiseerd wordt door aannemer Huijbregts Relou, wordt eind 2019 opgeleverd. De oude en nieuwe bewoners kunnen dan begin 2020 hun intrek nemen. [bron eindhovens dagblad]

 • mission

overzicht door operationele expertise

De grilligheid van het bouwproces vraagt om overzicht. Georganiseerd zijn betekent controle hebben. Onze expertise bestrijkt het gehele gebied van architectuur, cultuur, stedenbouw en bouwtechniek. Wij hebben veel projecten met verschillende invalshoeken en processen volgens

 • project
 • Transformatie
 • Stedenbouw

bruistensingel | visieplan stedelijke inbreiding wonen

bruistensingel herstructurering singel ‘s-hertogenbosch Het project ondervraagt de betekenis die de Bruistensingel heeft voor de aanliggende wijken en de totale stad, zowel verkeerskundig als ruimtelijk. De autonome en voorname inrichting van de Bruistensingel in relatie

 • project

mediacloud | tilburg

mediacloud visie herbestemming spoorwerkplaats naar mediafaculteit tilburg

 • project
 • Utiliteit

busremise | bufferstation, werkplaats en kantoor

busremise  bouwplan busremise ‘s-hertogenbosch Op bedrijventerrein Rietvelden is een nieuwe busremise gerealiseerd. Het is een combinatie van een kantoorgebouw met algemene ruimten, een werkplaats voor technisch onderhoud en een bufferstation voor bussen. Het gebouw is bedacht

 • office

Bata

Placemaking en transformatie Batafabrieken Best; casco-aanpak gebouwen 21 en 31; 9.000 m2 gemengde bestemming; iov BataHeritage

 • office

Herbestemming Molengebouw

Verkenning naar de herbestemmingsmogelijkheden van het molengebouw ‚Koudijs’ in ‘s-Hertogenbosch, waarbij het verduurzamen van het rijksmonument de kernopgave is.

 • project
 • Multifunctioneel

engelermeer | visieplan voor gebied en waterpaviljoen

engelermeer  winnend ontwerp visiestudie recreatieplas ‘s-hertogenbosch Met Haverleij is de stadspolder Engelen een nieuw landschap geschonken. Recreatie, kastelen, golf, groen, wonen, romantiek, vestingwerken en ecologie, gaan moeiteloos samen. Een eendagsvlieg ? Het Engelermeer biedt kansen om dit bijzondere

Loading...

No more pages to load