philip h-scan voormalige philipsbedrijfsschool eindhoven

Studie ‘PHILIP’ is verricht op zoek naar herontwikkelingsmogelijkheden voor de voormalige Bedrijfsschool Philips en Laboratoriumschool Philips. De naam Philip is geïntroduceerd als (werk)naam. Er zijn drie ontwikkelingsscenario’s gepresenteerd. Deze verbeeldingen van mogelijke denkrichtingen, zijn onderling te combineren. De gebiedsgerichte analyses en voorstellen spelen in op de verschillende manieren waarop de planlocatie inzetbaar is om de gewenste transformaties van Strijp te ondersteunen of te sturen. De objectgerichte analyses en voorstellen zijn specifiek op gebouwniveau verricht. Uitgangspunt is de bestemmingswijziging van ‘schoolgebouw’ tot ‘woongebouw’ en de bijbehorende bouwkundige aanpassingen en ingrepen.