de nieuwe voorstad definitief stedenbouwkundig ontwerp nijmegen

Het bedrijventerrein aan de Voorstadslaan ligt verborgen en afgezonderd in het Waterkwartier. De transformatie van het terrein tot een gevarieerd woongebied omvat het behoud van de bestaande winkelvoorzieningen in combinatie met een nieuwe (woon)zorgvoorziening en een gedifferentieerd aanbod van woningen. De stedenbouwkundige samenhang met de omgeving en goede ontsluitingen zijn van groot belang voor de gewenste vervlechting van het gebied met de wijk. Gekozen is voor ontwikkeling van een centraal wijkhart, waar de karakteristieke schaalniveaus van ‘stad’ en ‘buurt’ samenkomen. Door een aaneenschakeling van openbare ruimtes langs een nieuwe verbindende route en een strikte scheiding tussen de woon- en winkelzone, rijgt het plan de noord- en zuidzijde van het gebied aan elkaar. Verschillende woonmilieus met een palet aan sferen krijgen een bijzondere oriëntatie op een avenue, plein, hof, binnentuin of erf. Met name grondgebonden woonvormen in bijzondere varianten kenmerken de functionele invulling van plan en gebouwplint. Onder het centrale bouwblok is het parkeren opgelost in aansluiting op het winkelplein, waar eveneens op maaiveld kan worden geparkeerd. Dit zorgt voor een heldere ontsluitingsstructuur die sluiproutes voorkomt en het gebied verkeersluw en aantrekkelijk voor voor verblijven maakt.