10 keer cs   visiestudie 10 stationslocaties nederland

Aanleiding voor de studie naar tien stationslocaties in Nederland is de belangen tussen steden en spoorwegen te onderzoeken en te verenigen. Enerzijds leiden de ontwikkelingen in logistiek en mobiliteit tot omvangrijke nieuwe gebouw- en locatieconcepten. Anderzijds geven stedelijke ontwikkelingen de spoor- en stationslocaties een sleutelpositie in het creëren van stedelijke samenhang. De mix van beide belangen geeft het strategische belang van deze locaties aan. Op stedenbouwkundig niveau kan het station met zijn omliggende gebied, door het samenbrengen van nieuwe functies en bebouwing, gewenste relaties tussen stadsdelen bevorderen. Op gebouwniveau is het vooral zaak om de logistieke kwaliteiten van het station, zoals knooppunt van personen en goederen, te optimaliseren. Een station heeft een transferfunctie en is een connector of een hub. Het maakt en legt immers letterlijk verbindingen. Overgangen en doorgangen, die noodzakelijk zijn voor de verkeers- en reizigersstromen, bieden kansen voor een compacte en thematische ontwikkeling van nieuwe werk-, woon- en consumerslocaties. De verblijf- en wachtfaciliteiten kunnen in het openbaar gebied worden geplaatst. De feitelijke opstapplaats kan tot een compact en bijzonder moment worden geconcentreerd. Het nieuwe station integreert van gebouw tot een nieuw stuk stad.