Snaptonode ontwerp en realisatie lofts en commerciële ruimte 's-Hertogenbosch

Het bouwplan is het resultaat van een winnende prijsvraagstudie. Het maximaal volbouwen van de restlocatie aan Brugplein tot aan de rooilijnen leek een voorspelbare ontwerpkeuze. Straat en singel zouden daardoor op een gelijkwaardige manier samenkomen op het Brugplein. De actuele stedelijke dynamiek is echter veel minder symmetrisch en vraagt om een andere stedenbouwkundige interpretatie. Snap to Node gebruikt de ongelijkwaardigheid voor de vervorming van het bestemmingsplanvolume. Bovengronds is de straatwand van de Havensingel tot in de punt van de driehoek doorgezet, maar ondergronds maakt het gebouw vanuit de Brugstraat een nieuwe connectie naar het water. Zo ontstaat een balkon aan het water en een nieuw Brugplein, dat het einde van de Havensingel markeert. Het wonen richt zich op de Dommel, de Citadel en de historische binnenstad. De gevels aan de waterzijde zijn van glas om de vier woonwerklofts maximaal uitzicht te verschaffen. Aan de Brugstraat heeft het gebouw een blinde geluidwerende gevel, wat het sculpturale en diamantvormige karakter van het gebouw versterkt. Onderin bevindt zich de entree naar de commerciële ruimten. Een trap in de punt van het gebouw geeft onder de straat door toegang tot de werkruimten. Een groot venster in het talud aan de voet van het water vormt een contrast met de ondoordringbare vestingmuur aan de overzijde.