• project
 • Transformatie
 • Stedenbouw

engelermeer | ‘s-hertogenbosch

engelermeer  winnend ontwerp visiestudie recreatieplas ‘s-hertogenbosch Met Haverleij is de stadspolder Engelen een nieuw landschap geschonken. Recreatie, kastelen, golf, groen, wonen, romantiek, vestingwerken en ecologie, gaan moeiteloos samen. Een eendagsvlieg ? Het Engelermeer biedt kansen om dit bijzondere

 • office

Herbestemming Molengebouw

Verkenning naar de herbestemmingsmogelijkheden van het molengebouw ‚Koudijs’ in ‘s-Hertogenbosch, waarbij het verduurzamen van het rijksmonument de kernopgave is.

 • office

Tarra is duurzaam

Wij werken aan een adaptieve, circulaire en energiezuinige wereld (ace) waarin alles herstelbaar, herbruikbaar en regeneratief is ontworpen. Wij maken duurzame en prettige omgevingen, met een authentiek en inspirerend verhaal. Met ruimte voor mensen. Dat doen we vanuit onze kennis op tarra samen met opdrachtgevers, gebruikers, bouwers en adviseurs. Het resultaat? Een integraal ontwerp met slimme en haalbare oplossingen vanuit een krachtig concept en een heldere boodschap. Zonder Tarra geen gebied en geen gebouw!

 • office

Bata

Placemaking en transformatie Batafabrieken Best; casco-aanpak gebouwen 21 en 31; 9.000 m2 gemengde bestemming; iov BataHeritage

 • project
 • Transformatie
 • Multifunctioneel
 • Zorg
 • Stedenbouw

djept park | Veldhoven

djept park winnend ontwerp ontwikkelstudie stadspark veldhoven

 • project
 • Stedenbouw

centrumzone | zwolle

centrumzone zwolle   visieplan stadsstructuur zwolle Zwolle maakt zich op voor een nieuwe eeuw. Zwolle expandeert sterk. Voor die groei zijn nieuwe aantrekkelijke woon- en werklocaties nodig. Die zijn buiten de stad voorzien, maar dat botst met

 • project
 • Utiliteit

busremise | ‘s-hertogenbosch

busremise  bouwplan busremise ‘s-hertogenbosch Op bedrijventerrein Rietvelden is een nieuwe busremise gerealiseerd. Het is een combinatie van een kantoorgebouw met algemene ruimten, een werkplaats voor technisch onderhoud en een bufferstation voor bussen. Het gebouw is bedacht

 • project
 • Wonen
 • Stedenbouw

oranjedok | bruinisse

oranjedok  herstructurering 50 nieuwbouwwoningen bruinisse

 • mission

overzicht door operationele expertise

De grilligheid van het bouwproces vraagt om overzicht. Georganiseerd zijn betekent controle hebben. Onze expertise bestrijkt het gehele gebied van architectuur, cultuur, stedenbouw en bouwtechniek. Wij hebben veel projecten met verschillende invalshoeken en processen volgens

 • office

bouw nieuwe Labrehuis kan beginnen

EINDHOVEN – Volgende maand start de sloop van het huidige pand en begin 2020 moet het nieuwe Labrehuis aan de Boutenslaan in Eindhoven klaar zijn. Volgens woningcorporatie Thuis en opvangstichting Neos staan alle seinen op groen dus kan de sloop van het verouderde Labrehuis nu echt beginnen. Het Labrehuis opende in 1961 de deuren aan de Boutenslaan en deed bijna zestig jaar dienst als opvangvoorziening voor dak- en thuislozen in Eindhoven. Volgens Thuis en Neos voldeed het echter niet meer aan de eisen van deze tijd. De nieuwbouw, die gerealiseerd wordt door aannemer Huijbregts Relou, wordt eind 2019 opgeleverd. De oude en nieuwe bewoners kunnen dan begin 2020 hun intrek nemen. [bron eindhovens dagblad]

 • project
 • Wonen

woning bosweg | nijmegen

Een reeks van acht geschakelde noodhuisjes onder de bomen is de bijzondere setting van dit gebied. Binnen de bestaande gebouwde contouren wordt bescheiden nieuwbouw mogelijk gemaakt. Het archeologische gebied maakt een beperkte uitbreiding in de

 • project
 • Transformatie
 • Stedenbouw

bruistensingel | ‘s-hertogenbosch

bruistensingel herstructurering singel ‘s-hertogenbosch Het project ondervraagt de betekenis die de Bruistensingel heeft voor de aanliggende wijken en de totale stad, zowel verkeerskundig als ruimtelijk. De autonome en voorname inrichting van de Bruistensingel in relatie

 • project
 • Transformatie
 • Multifunctioneel

mediacloud | tilburg

mediacloud visie herbestemming spoorwerkplaats naar mediafaculteit tilburg

 • project
 • Transformatie
 • Wonen
 • Utiliteit

bch heistraat | helmond

bch heistraat   bedrijfsverzamelgebouw en appartementen helmond

 • project
 • Wonen
 • Utiliteit

18-09 | eindhoven

In Eindhoven stuurt de gemeentelijke stedenbouwkundige visie aan op hoogbouw om het stationsdistrict ruimtelijk te accentueren. Het stationsplein aan de stadszijde, dat overvloeit in het 1809-plein, vormt het aanloopgebied naar het stadscentrum. De projectlocatie, aan de kruising van

 • project
 • Transformatie
 • Wonen
 • Utiliteit

jal fabriek | dongen

jal fabriek ontwerpvisie herbestemming jong rijksmonument dongen

 • project
 • Stedenbouw

arabiaranta | helsinki

arabiaranta visieontwerp voor herbestemming en revitalisering van oude fabrieksterreinen helsinki

 • project
 • Transformatie
 • Stedenbouw

mariadal | roosendaal

mariadal tender transformatie kloostercomplex roosendaal

 • project
 • Transformatie
 • Stedenbouw

maaswaard | venlo

maaswaard    stedenbouwkundig herstructureringsplan venlo

 • project
 • Wonen
 • Utiliteit

soundscape | amsterdam

soundscape visieontwerp wonen en kantoren over snelweg A10 amsterdam

 • project
 • Transformatie

spaardersbad | gouda

spaardersbad transformatie voormalige zwembad rijskmonument gouda

 • project
 • Wonen
 • Stedenbouw

celsius snellius | eindhoven

In de wijk Woensel-West, aan de Edisonstraat en rondom het Celsiusplein, zijn 400 oude woningen vervangen door nieuwe woningen. De aanpak voor deze transformatieopgave is opgezet vanuit een nieuw wijkimago en een veranderend decor; ‘kleurrijk,

 • project
 • Transformatie
 • Stedenbouw

masterplan stationszone | eindhoven

stationszone visieontwerp transformatie spoorzone eindhoven Met de noordelijke en westelijke stedelijke uitbreidingen van Woensel raakte de stationszone ingekapseld in het stedelijk weefsel. De spoorlijn vormt een hinderlijke doorsnijding van dat weefsel. Het vrijkomen van een

 • project
 • Utiliteit
 • Multifunctioneel

blimp | scharendijk

blimp  recreatieve voorziening zeeuwse kust scharendijke Scharendijke heeft behoefte aan een ‘slecht weer voorziening’. Wat is de beste oplossing voor een dorp dat in de zomer een ware invasie van toeristen kent, terwijl het in

 • mission

de onderlegger voor nieuw draagvermogen

Gebouwen en gebieden zijn ontworpen voor specifieke behoeften en eisen. Tijden veranderen. Bedrijven vertrekken en laten gebouwen leeg achter. Wat blijft is de ruimtelijke grandeur met gebruikssporen en de herinneringen aan toen. Wij zien dat

 • mission

het handschrift van de architect

tarra is het handschrift van de architect Tekenen is ontdekken. Uiteindelijk worden tekeningen, modellen en 3D-schetsen gebouwen en gebieden. Al eeuwen communiceren architecten met deze beeldende tools om klanten en gebruikers mee te nemen in

 • office

ontwerp filterhuis

Het ontwerp voor de transformatie van het voormalige filterhuis aan de Dongecentrale is gereed. Op naar de volgende fase!

 • mission

niet vormvast, wel robuust in aanpak

tarra is niet vormvast, wel robuust in aanpak Elke opdracht is uniek en iedere projectvraag kent specifieke wensen. Tarra heeft geen vormvast oeuvre maar wel een consistente, robuuste aanpak. Herhaling leidt tot expertise. Verbinding voert

 • project
 • Transformatie
 • Utiliteit

batadorp | best

batadorp transformatiekader ontwerp en realisatie industrieel rijksmonument best

 • project
 • Transformatie
 • Stedenbouw

strijp s | eindhoven

visie strijp s   visie herbestemming strijp s eindhoven

 • mission

de organisatie gericht op een gedragen resultaat

Achter de directe vraag ligt meestal de werkelijke vraag besloten. Ernaar zoeken doe je samen. Tarra vindt een open communicatie en een goed werkproces essentieel. We zijn oprecht geïnteresseerd in onze klant om helder te

 • project
 • Multifunctioneel

gloapp | tilburg

gloapp visieontwerp circulair themapark tilburg

 • office

duinoord energieneutraal opgeleverd

De tweede fase van Burgh Haamstede is opgeleverd. Alle 54 woningen en appartementen worden passief gebouwd en voorzien van duurzame installaties.  

 • mission

onconventioneel onderzoek in een open source

tarra is onconventioneel onderzoek in een open source Ruimtelijke, technische en maatschappelijke ontwikkelingen bevragen conventionele samenwerkingen. Wij doen daarom onderzoek naar actuele vraagstukken in bijzondere samenwerkingen met specialisten. Tarra legt inhoudelijke verbindingen door design thinking,

 • project
 • Transformatie

dsolv | ‘s-hertogenbosch

De St. Jan heeft eeuwenlang de skyline van ‘s-Hertogenbosch bepaald. In wisselende vorm, omdat de kathedraal nooit af is, en nogal wat bouwperiodes heeft gekend. De vieringtoren, als ‘tour laterne’ van het kruisvormig middenmotief, is

 • project
 • Transformatie
 • Stedenbouw

10x CS | Nederland

10 keer cs   visiestudie 10 stationslocaties nederland Aanleiding voor de studie naar tien stationslocaties in Nederland is de belangen tussen steden en spoorwegen te onderzoeken en te verenigen. Enerzijds leiden de ontwikkelingen in logistiek en mobiliteit

 • project
 • Transformatie
 • Utiliteit
 • Multifunctioneel
 • Stedenbouw

koudijs | ‘s-hertogenbosch

koudijs herstructurering voormalige veevoederfabriek; rijksmonument Mengvoederfabriek Koudijs is gelegen aan de Diezekade aan de rand van de binnenstad van ‘s-Hertogenbosch. Het ensemble van silogebouwen, transportbanden, opslaghallen en leidingen toont een markant silhouet in de stad.

 • project
 • Transformatie
 • Wonen

kolombijn | oosterhout

kolombijn  herbestemming schriek’s koekfabriek oosterhout Het rijksmonument Schriek’s koekfabriek is een gebouwencomplex dat meerdere keren is uitgebreid. Het meest oorspronkelijke deel is gebouwd in de twintiger jaren volgens de principes van het Nieuwe Bouwen. Het dragende

 • mission

een sterk concept voor een duurzaam ontwerp

Gebied, gebouw en gebruik ontstaan door en voor mensen. Het groeiend aantal belangen stelt meer opgaven dan vorm alleen. Dat vraagt om sterke integrale concepten met bijzondere oplossingen die overeind blijven en werkelijk bijdragen aan

 • project
 • Wonen
 • Zorg
 • Stedenbouw

MEETUP! Oss

MEETUP! 168 (sociale) woningen, commercieel en maatschappelijk programma Oss

 • project
 • Wonen
 • Multifunctioneel
 • Zorg

neos | eindhoven

neos ontwerp en realisatie woonzorg complex dak- en thuislozen eindhoven

 • project
 • Transformatie
 • Utiliteit
 • Interieur

hal d | ‘s-hertogenbosch

Hal D  ontwerp en realisatie kantoor monumentale hal ‘s-hertogenbosch

 • office

breinpad ggze

Breinpad op het Landgoed de Grote Beek ontwerpen en realiseren we vanuit deze missie in samenwerking met GGzE en Buro Lubbers. Breinpad is een meditatieve en contemplatieve wandelroute met follies en prachtige (ver)gezichten op het landgoed. Het pad meandert door een bos en loopt langs de weer zichtbaar gemaakte waterstroom de Grote Beek. Pad en follies zijn van hout dat wordt geoogst en bewerkt op het landgoed. Breinpad wordt in eigen beheer door cliënten van GGzE gemaakt en geassembleerd. Verwachte oplevering herfst 2018.

 • office

de sterren van woensel west!

Feestelijke start bouw van fase 2 Celsius Snellius met de première van de ‘de sterren van woensel west’

 • project
 • Wonen

feniks | nijmegen

feniks 150 stadswoningen met commerciele ruimte nijmegen

 • office

lodewijck opgeleverd

De nieuwbouw van 23 appartementen in de transitiewijk Vijfheerenlanden is opgeleverd. ‘Lodewijck’ omvat flexibele woonconcepten met duurzame, onderhoudsarme materialen en installatietechnieken.

 • office

Celsius Snellius ontwaakt

In opdracht van Woningcorporatie Stichting Sint Trudo heeft Tarra na de eerste fase ook de tweede fase van een omvangrijke herstructuringsopgave in Woensel-West mogen ontwerpen. De uitvoering door Hurks is in volle gang, de eerste contouren

 • office

Een nieuw Labrehuis

In opdracht van woonstichting ’thuis heeft Tarra architectuur en stedenbouw ism Laride, hart voor huisvesting, het nieuwe Labrehuis voor stichting Neos ontworpen. Het Labrehuis doet dienst als opvangvoorziening voor dak-en thuislozen en is gecombineerd met

 • office

oplevering B.I.E.B.

B.I.E.B. is opgeleverd. Tarra architectuur & stedenbouw ontwierp 16 koopwoningen in het Domineesbosje net achter de duinen in Burgh-Haamstede. Het plan bestaat uit 4 volumes  van elk 4 woningen. Kopers konden individueel kiezen uit verschillende

 • project
 • Utiliteit

bubble | eindhoven

bubble    commerciele ruimte 18 septemberplein eindhoven

 • office

Bouwcombinatie wint tender WeenerXL

DEN BOSCH – Het Bossche samenwerkingsverband HEVO/Tarra/Buro Kade/MTD/RA infra/BPEM/Archimedes gaat onder leiding van Hevo de nieuwbouw voor Weener XL ontwerpen. Volgens de gemeente is deze combinatie als beste uit de bus gekomen na het doorlopen van de Europese aanbestedingsprocedure.

Weener XL is het gemeentelijke werk- en ontwikkelbedrijf bestemd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De nieuwbouw (zo’n 14.000 vierkante meter groot) op het voormalige Michelinterrein aan de Oude Vlijmenseweg bestaat onder meer uit kantoren, productiehallen en een magazijn.

bron: Brabants Dagblad

 • office

TARRA wint tender JAMFabriek!

opgave voor food-innovators en -creators in ’s-Hertogenbosch. Uniek Co–Working & Community concept in een zeer duurzaam gebouw. #NVBIM #TARRA #SweegersdeBruin #AsboAdvies.

 • office

Woning Vught opgeleverd!

In het lommerrijke Vught realiseerde Tarra architectuur & stedenbouw een nieuwe woning. Het ontwerp is ingetogen met een evenwichtig materialenpalet en een zorgvuldige detaillering. 

 • office

Rijksarchief Waterstraat, de laatste loodjes!

Tarra architectuur en stedenbouw blaast ism TPN vastgoedontwikkeling en Bouwbedrijf van Dinther het rijksarchief in Den Bosch  weer nieuw leven in. De transformatie van dit zeer bijzondere rijksmonument levert een op maat gesneden huisvesting voor Delft Imaging Systems.

 • office

De Grote Beek

Voor GGzE gaan we opnieuw aan de slag en daar zijn wij trots op! GGzE wil een inspirerende community zijn voor mentale kracht. Het landgoed De Grote Beek vormt een belangrijke drager voor die missie. Tarra architectuur en stedenbouw gaat ism Buro Lubbers het masterplan voor het landgoed ontwerpen en uitwerken. 

 • mission

de verbindende waarde tussen gebouw en gebruik

Onze gebouwen hebben een terughoudende architectuur die uitdagen tot interactie. Wij bouwen ‘monumenten’ voor gebruikers, maar niet per definitie voor de eeuwigheid. Want gebruik kleurt en gebouwen veranderen daardoor. Het is daarom belangrijk dat we

 • office

H-scan

(Her)bestemmen van monumentale en cultuurhistorische gebouwen zoals kerken, industriegebouwen en scholen is een ingewikkeld en uitdagend vraagstuk. Wat is de waarde van het gebouw en vooral hoe kan de waarde worden behouden? Wat is het toekomstperspectief van het gebouw? Het team van de H-scan slaat de handen ineen! Vanuit onze gezamenlijke expertise hebben wij één integraal advies opgesteld; de “h-scan”. Deze scan is bedoeld voor gebouweigenaren en geeft inzicht in de bouw- en cultuurhistorische waarde, de programmatische mogelijkheden en de financiële haalbaarheid van het gebouw.

 • office
 • Multifunctioneel
 • Interieur

MFA Hapert is open!

De MFA is open! We wensen alle gebruikers ontzettend veel plezier in het Hart van Hapert!

6600m2 multifunctionele accommodatie; het gemeenschapshuis & zalencentrum, integraal kind centrum, kinderopvang, ouderensteunpunt, bibliotheek en kerk onder één dak

 • office

weener xl

Weener XL in ’s-Hertogenbosch wordt het meest duurzame werk-ontwikkelbedrijf van Nederland.

Het Bossche samenwerkingsverband van architecten Tarra, Buro Kade en MTD Landschapsarchitecten tekenen onder aanvoering van HEVO voor het ontwerp. Weener XL ondertekende vandaag (8 april 2020) het contract met hoofdaannemer Dura Vermeer Bouw Zuid. Daarmee is het Bossche samenwerkingsverband nog steviger geworden. In de zomer van 2020 moet de bouw van start gaan. Eind 2021 kan Weener XL naar de nieuwbouw.

 • office

Thuiswerken

Ondanks de maatregelen gaat het werk op Tarra volop door. Inmiddels wordt er al 5 weken vanuit thuis door ons hele team hard doorgewerkt. Hier een kijkje achter de schermen hoe het thuiswerken er voor ons uitziet!

 • office

Labrehuis Eindhoven opgeleverd!

De nieuwbouw van het Labrehuis is opgeleverd. In opdracht van woonstichting ’thuis heeft Tarra architectuur en stedenbouw ism Laride, hart voor huisvesting, het nieuwe Labrehuis voor Neos ontworpen. Het oude Labrehuis is gesloopt en heeft plaatsgemaakt voor een nieuw modern en duurzaam gebouw dat dienst doet als opvangvoorziening voor dak-en thuislozen en is gecombineerd met zelfstandige wooneenheden. Om zo onderdak te bieden aan mensen voor wie het niet vanzelfsprekend is om elke dag het comfort van een veilig ’thuis’ en een dak boven je hoofd te hebben.

 • office

preview Jamfabriek

Vorig jaar wonnen we met Tarra architectuur en stedenbouw de tender voor deze bijzondere transformatie aan de Helftheuvelweg in ‘s-Hertogenbosch. Na intensief ontwerp- en tekenwerk is momenteel is de uitvoering in volle gang.

 • office

Tarra | BanBouw | Residenz winnen tender De Els Waalwijk

Eindelijk met het goede nieuws naar buiten! We gaan aan de slag in het centrum van Waalwijk om een multifunctioneel woon-, werk- en winkelgebied te realiseren. Een nieuw ‘centrumgezicht’ met veel ruimte voor ontmoeting, levendigheid en meer afwisseling in programma. De visie richt zich op zowel een kwaliteitsimpuls voor het winkelcentrum De Els, maar ook op de verbinding met het stadscentrum. De toevoeging van woningen is een nadrukkelijke wens om de levendigheid te vergroten.

 • project
 • Transformatie
 • Utiliteit
 • Interieur

rijksarchief | ‘s-hertogenbosch

rijksarchief waterstraat transformatie voormalige rijksarchief ‘s-hertogenbosch Het voormalige Rijksarchief (architect Lokhorst, 1884) bestaat uit een kantoorgebouw met een aantal depotgebouwen. Kilometers aan archiefwerken van het ‘regionale geheugen’ waren in de diverse houten stellingkasten van de archiefdepots

 • office

breaking news!

Breaking news! Niels Walters en Joris Raymakers zijn toegetreden tot de directie van Tarra architectuur en stedenbouw BV. Niels en Joris hebben al meer dan 15 jaar op een indrukwekkende wijze gebouwd aan het onderscheidende curriculum van Tarra. Zij zijn van onschatbare waarde. Wij zijn er erg trots op dat zij van nog meer dan onschatbare waarde willen zijn en samen met Jeroen van de Ven de toekomst van het bedrijf zullen bestendigen. 

 • office

 • office

 • office

 • office

interreg europe

The Heritage Department of the Municipality of ‘s-Hertogenbosch invited the partners and stakeholders of the Local Flavours and Keep On projects to join a virtual study visit and workshop, to share our approach to cultural heritage: preservation through development. Thinking about how to deal with monuments has changed a lot since the last century, from object to area and from conservation to development. This means that the reallocation process is always a balancing act between conservation and renewal, and that transformations are often necessary in order to make buildings function (again). The transformation scan provides insight into the cultural and building history values of a monument, the possibilities for reallocation and the financial feasibility. Tarra introduces a Dutch approach to adaptive re-use, valorising local authentic values, through a multidisciplinary collaboration between the disciplines of construction and cultural history, urban planning and architecture, housing and building management. Interested in our approach? Contact us for more information! #interregeurope #transformation #herbestemming #monument #herbestemmingscan 

 • office

Tarra wint pitch Kentalis

Tarra gaat aan de slag met de volgende stap in het transformatie onderzoek van het Kentalis complex in St Michielsgestel. Een verkenning waarbij ruimtelijke kansen, cultuurhistorische uitgangspunten en financiele mogelijkheden integraal in kaart worden gebracht.

#kentalis #transformatie

 • office

Transformatie rijkskantoor

TarraKade maakt een ontwerp voor de transformatie van het rijkskantoor aan de Surinameweg in Haarlem.

 

 • office

JAM Fabriek

De JAM Fabriek in gebruik! De food community van ‘s-Hertogenbosch. De plek waar ondernemers innoveren om de toekomst van de voedselindustrie te veranderen in ’the home to the future of food’. Tarra transfomeerde hiervoor het bestaande kantoorpand naar een open werkgebouw waar communiteit centraal staat; ondernemers ontmoeten, delen en jammen.  

 • office

Raadhuislaan

Tarra ontwierp voor BPD Zuid MEET-UP in Oss. Een ontwikkeling van 200 woningen aan de Raadhuislaan. Een onderscheidend woonmilieu waar ontmoeten en verbinden centraal staat. 

 • office

Herbestemmingsscan Coudewater

De herbestemmingsscan naar de twee rijksmonumenten Emma en Milla op landgoed Couterwater zijn afgerond. Benieuwd naar onze aanpak, neem contact op!

 • office

mfa hapert in uitvoering

De MFA Hapert in uitvoerging! Het nieuwe multifunctionele hart voor de gemeente Hapert, de sociale condensator voor ontmoeten en verbinden.  

 • office

Celsius 3-4 in uitvoering

Plan celsius 3 en 4 in uitvoering, verwachtte oplevering in de zomer 2022. De sluitsteen van de wijkontwikkeling waar Tarra in opdracht van Trudo de afgelopen  jaren aan heeft gewerkt. Een unieke, duurzame en kleurrijke wijk van ca 450 sociale huurwoningen in Woensel West.  

 • office

 • office

 • office

Grasso in uitvoering

Grasso in uitvoering! De transformatie van het rijksmonument naar een ICT community DeGrasso; the space for digital minds. Voor meer informatie kijk op www.degrasso.nl

 • project
 • Wonen
 • Zorg
 • Interieur

Waterlelie | Zierikzee

waterlelie 46 appartementen met parkeergarage zierikzee In de polder nabij Zierikzee is de nieuwe woonwijk Poortambacht in aanbouw. De wijk krijgt bijzondere aandacht voor duurzaam en energiebewust bouwen. De opgave voor 48 appartementen is vertaald in

 • office

TARRAKADE wint tender Baanbrekers; een sterk merk voor mens en werk! De samenwerkende architecten Tarra architectuur en stedenbouw en Buro Kade gaan aan de slag voor de nieuwbouw van kantoren, werkcafé, productieruimten, Twiddus-winkel, magazijn, werf en voorzieningen. Een compact gebouw van ca 12.000 m2bvo. 

 • office

Weener XL in uitvoering!

Weener XL in uitvoering! Weener XL in ’s-Hertogenbosch wordt het meest duurzame werk-ontwikkelbedrijf van Nederland. Een transparant gebouw dat circulariteit, innovatie en duurzaamheid ademt. Door de modulaire opzet kan de indeling eenvoudig worden aangepast naar wisselende activiteiten. Wat ontstaat is een open, flexibel en op maat gesneden werkomgeving voor de 1.000 mensen die er dagelijks werken en de 17.000 mensen die het werk-ontwikkelbedrijf jaarlijks bezoeken. Ruwbouw = afbouw!

 • office

gezond, duurzaam en adaptief!

Gezond, duurzaam en adaptief!  Voor Baanbrekers in Waalwijk realiseert Tarrakade een nieuw en duurzaam gebouw voor werk en inkomen. Een gebouw dat circulariteit, innovatie en duurzaamheid ademt. De modulaire opzet icm met houtbouw zorgt voor een open, flexibel en op maat gesneden werkomgeving van 12.000 m2. Een gezond en compact gebouw met bijzonder en divers gebruik, waar ruwbouw afbouw is. Tarra architectuur en stedenbouw | Buro Kade | Baanbrekers | Hevo  #tarrakade #circulair #modulair #groen #prefab #houtbouw

 • project
 • Wonen

Vijfheerenlanden | Vianen

Vijfheerenlanden  200 appartementen  Vianen  De wijk Vijfheerenlanden te Vianen is volledig geherstructureerd. Het carré van de jaren’60 hoogbouwflats is grondig gerenoveerd. Om het eenzijdige woningaanbod te doorbreken is centraal in het plangebied ruimte gemaakt voor vernieuwing. Naast

 • office

Team Tarra Houtbouw onderzoekt! 

Afgelopen week bezochten we Unilin Panels en Laminated Timber Solutions. We kregen toelichting op het productieproces en we voerden een dialoog over de meest actuele ontwikkelingen en mogelijkheden in houtbouw. Informatie en kennis die we kunnen toepassen in onze actuele houtbouwprojecten! Bezoeken = onderzoeken = leren. 

 • project
 • Transformatie
 • Wonen
 • Stedenbouw

Plan Celsius | Eindhoven

plan celsius    449 huurwoningen en appartementen & commerciële en maatschappelijke ruimtes  eindhoven

 • project
 • Transformatie
 • Multifunctioneel

MFA | Hapert

MFA Hapert multifunctionele accomodatie 6500m2 Hapert

 • office

 • office

 • office

 • office

Baanbrekers in uitvoering!

Na een periode van tekenen en rekenen is de nieuwbouw voor Baanbrekers in uitvoering! Voor Baanbrekers in Waalwijk realiseert Tarrakade een duurzaam gebouw voor werk en inkomen. Een gebouw dat circulariteit, innovatie en duurzaamheid ademt. De modulaire opzet icm met houtbouw zorgt voor een open, flexibel en op maat gesneden werkomgeving van 11.000m2. Een gezond en compact gebouw met bijzonder en divers gebruik, waar ruwbouw afbouw is.

houtbouw circulair biobased baanbrekers waalwijk
Tarra architectuur & stedenbouw | Buro Kade | Baanbrekers | HEVO | Experts in huisvesting en vastgoed | Dura Vermeer

 • office

Voor de Willemskazerne hebben we, als architect en supervisor voor de transformatie-opgave, de oorspronkelijke ‘bouwdoos’ van architect Boost verrijkt met nieuwe bouwstenen. Behoud door ontwikkeling, het resultaat mag er zijn. Een toekomstbestendig monument, een comfortabele woon- en werkplek met een mix van gebruikers. Dank aan #BPD #Synchroon #NicodeBont voor de mooie en prettige samenwerking.

 • project
 • Transformatie
 • Wonen
 • Zorg
 • Stedenbouw

pro persona | wolfheze

park wolfheze pro persona    gebiedsvisie herontwikkeling geestelijke zorgomgeving  wolfheze

 • office

Gebiedsvisie Park Wolfheze goedgekeurd door de raad!

Afgelopen jaar werkte Tarra in samenwerking met Buro Lubbers in opdracht van Pro Persona aan de gebiedsvisie Park Wolfheze. Pro Persona speelde afgelopen jaren in op het veranderende zorgklimaat door de nadruk te verschuiven van intramurale naar extramurale zorg. Dit schepte ruimte om locatie Wolfheze te herontwikkelen naar een divers woon- en zorglandschap met ca 425 woningen.

We ontwikkelden een open, toegankelijk park Wolfheze met een sterke focus op groen, historie en samenwerking. Pro Persona, partners, inwoners en de gemeente Renkum werkten middels een intensief participatie traject samen aan een gezonde en duurzame opgave. Vijf thema’s – een sterk landschap, gemengd gebied, duurzaam, veiligheid en functionaliteit, open en gastvrijheid – vormen de basis voor een sterk toekomstbestendig raamwerk.

 • office

Gebiedsvisie Park Wolfheze goedgekeurd door de raad!

Afgelopen jaar werkte Tarra in samenwerking met Buro Lubbers in opdracht van Pro Persona aan de gebiedsvisie Park Wolfheze. Pro Persona speelde afgelopen jaren in op het veranderende zorgklimaat door de nadruk te verschuiven van intramurale naar extramurale zorg. Dit schepte ruimte om locatie Wolfheze te herontwikkelen naar een divers woon- en zorglandschap met ca 425 woningen.

We ontwikkelden een open, toegankelijk park Wolfheze met een sterke focus op groen, historie en samenwerking. Pro Persona, partners, inwoners en de gemeente Renkum werkten middels een intensief participatie traject samen aan een gezonde en duurzame opgave. Vijf thema’s – een sterk landschap, gemengd gebied, duurzaam, veiligheid en functionaliteit, open en gastvrijheid – vormen de basis voor een sterk toekomstbestendig raamwerk.

 • project
 • Transformatie
 • Wonen
 • Zorg
 • Stedenbouw

pro persona | wolfheze

park wolfheze pro persona    gebiedsvisie herontwikkeling geestelijke zorgomgeving  wolfheze

 • office

Voor de Willemskazerne hebben we, als architect en supervisor voor de transformatie-opgave, de oorspronkelijke ‘bouwdoos’ van architect Boost verrijkt met nieuwe bouwstenen. Behoud door ontwikkeling, het resultaat mag er zijn. Een toekomstbestendig monument, een comfortabele woon- en werkplek met een mix van gebruikers. Dank aan #BPD #Synchroon #NicodeBont voor de mooie en prettige samenwerking.

 • office

Baanbrekers in uitvoering!

Na een periode van tekenen en rekenen is de nieuwbouw voor Baanbrekers in uitvoering! Voor Baanbrekers in Waalwijk realiseert Tarrakade een duurzaam gebouw voor werk en inkomen. Een gebouw dat circulariteit, innovatie en duurzaamheid ademt. De modulaire opzet icm met houtbouw zorgt voor een open, flexibel en op maat gesneden werkomgeving van 11.000m2. Een gezond en compact gebouw met bijzonder en divers gebruik, waar ruwbouw afbouw is.

houtbouw circulair biobased baanbrekers waalwijk
Tarra architectuur & stedenbouw | Buro Kade | Baanbrekers | HEVO | Experts in huisvesting en vastgoed | Dura Vermeer

 • office

 • office

 • office

 • project
 • Transformatie
 • Multifunctioneel

MFA | Hapert

MFA Hapert multifunctionele accomodatie 6500m2 Hapert

 • project
 • Transformatie
 • Wonen
 • Stedenbouw

Plan Celsius | Eindhoven

plan celsius    449 huurwoningen en appartementen & commerciële en maatschappelijke ruimtes  eindhoven

 • office

Team Tarra Houtbouw onderzoekt! 

Afgelopen week bezochten we Unilin Panels en Laminated Timber Solutions. We kregen toelichting op het productieproces en we voerden een dialoog over de meest actuele ontwikkelingen en mogelijkheden in houtbouw. Informatie en kennis die we kunnen toepassen in onze actuele houtbouwprojecten! Bezoeken = onderzoeken = leren. 

 • project
 • Wonen

Vijfheerenlanden | Vianen

Vijfheerenlanden  200 appartementen  Vianen  De wijk Vijfheerenlanden te Vianen is volledig geherstructureerd. Het carré van de jaren’60 hoogbouwflats is grondig gerenoveerd. Om het eenzijdige woningaanbod te doorbreken is centraal in het plangebied ruimte gemaakt voor vernieuwing. Naast

 • office

gezond, duurzaam en adaptief!

Gezond, duurzaam en adaptief!  Voor Baanbrekers in Waalwijk realiseert Tarrakade een nieuw en duurzaam gebouw voor werk en inkomen. Een gebouw dat circulariteit, innovatie en duurzaamheid ademt. De modulaire opzet icm met houtbouw zorgt voor een open, flexibel en op maat gesneden werkomgeving van 12.000 m2. Een gezond en compact gebouw met bijzonder en divers gebruik, waar ruwbouw afbouw is. Tarra architectuur en stedenbouw | Buro Kade | Baanbrekers | Hevo  #tarrakade #circulair #modulair #groen #prefab #houtbouw

 • office

Weener XL in uitvoering!

Weener XL in uitvoering! Weener XL in ’s-Hertogenbosch wordt het meest duurzame werk-ontwikkelbedrijf van Nederland. Een transparant gebouw dat circulariteit, innovatie en duurzaamheid ademt. Door de modulaire opzet kan de indeling eenvoudig worden aangepast naar wisselende activiteiten. Wat ontstaat is een open, flexibel en op maat gesneden werkomgeving voor de 1.000 mensen die er dagelijks werken en de 17.000 mensen die het werk-ontwikkelbedrijf jaarlijks bezoeken. Ruwbouw = afbouw!

 • office

TARRAKADE wint tender Baanbrekers; een sterk merk voor mens en werk! De samenwerkende architecten Tarra architectuur en stedenbouw en Buro Kade gaan aan de slag voor de nieuwbouw van kantoren, werkcafé, productieruimten, Twiddus-winkel, magazijn, werf en voorzieningen. Een compact gebouw van ca 12.000 m2bvo. 

 • project
 • Wonen
 • Zorg
 • Interieur

Waterlelie | Zierikzee

waterlelie 46 appartementen met parkeergarage zierikzee In de polder nabij Zierikzee is de nieuwe woonwijk Poortambacht in aanbouw. De wijk krijgt bijzondere aandacht voor duurzaam en energiebewust bouwen. De opgave voor 48 appartementen is vertaald in

 • office

Grasso in uitvoering

Grasso in uitvoering! De transformatie van het rijksmonument naar een ICT community DeGrasso; the space for digital minds. Voor meer informatie kijk op www.degrasso.nl

 • office

 • office

 • office

Celsius 3-4 in uitvoering

Plan celsius 3 en 4 in uitvoering, verwachtte oplevering in de zomer 2022. De sluitsteen van de wijkontwikkeling waar Tarra in opdracht van Trudo de afgelopen  jaren aan heeft gewerkt. Een unieke, duurzame en kleurrijke wijk van ca 450 sociale huurwoningen in Woensel West.  

 • office

mfa hapert in uitvoering

De MFA Hapert in uitvoerging! Het nieuwe multifunctionele hart voor de gemeente Hapert, de sociale condensator voor ontmoeten en verbinden.  

 • office

Herbestemmingsscan Coudewater

De herbestemmingsscan naar de twee rijksmonumenten Emma en Milla op landgoed Couterwater zijn afgerond. Benieuwd naar onze aanpak, neem contact op!

 • office

Raadhuislaan

Tarra ontwierp voor BPD Zuid MEET-UP in Oss. Een ontwikkeling van 200 woningen aan de Raadhuislaan. Een onderscheidend woonmilieu waar ontmoeten en verbinden centraal staat. 

 • office

JAM Fabriek

De JAM Fabriek in gebruik! De food community van ‘s-Hertogenbosch. De plek waar ondernemers innoveren om de toekomst van de voedselindustrie te veranderen in ’the home to the future of food’. Tarra transfomeerde hiervoor het bestaande kantoorpand naar een open werkgebouw waar communiteit centraal staat; ondernemers ontmoeten, delen en jammen.  

 • office

Transformatie rijkskantoor

TarraKade maakt een ontwerp voor de transformatie van het rijkskantoor aan de Surinameweg in Haarlem.

 

 • office

Tarra wint pitch Kentalis

Tarra gaat aan de slag met de volgende stap in het transformatie onderzoek van het Kentalis complex in St Michielsgestel. Een verkenning waarbij ruimtelijke kansen, cultuurhistorische uitgangspunten en financiele mogelijkheden integraal in kaart worden gebracht.

#kentalis #transformatie

 • office

interreg europe

The Heritage Department of the Municipality of ‘s-Hertogenbosch invited the partners and stakeholders of the Local Flavours and Keep On projects to join a virtual study visit and workshop, to share our approach to cultural heritage: preservation through development. Thinking about how to deal with monuments has changed a lot since the last century, from object to area and from conservation to development. This means that the reallocation process is always a balancing act between conservation and renewal, and that transformations are often necessary in order to make buildings function (again). The transformation scan provides insight into the cultural and building history values of a monument, the possibilities for reallocation and the financial feasibility. Tarra introduces a Dutch approach to adaptive re-use, valorising local authentic values, through a multidisciplinary collaboration between the disciplines of construction and cultural history, urban planning and architecture, housing and building management. Interested in our approach? Contact us for more information! #interregeurope #transformation #herbestemming #monument #herbestemmingscan 

 • office

 • office

 • office

 • office

breaking news!

Breaking news! Niels Walters en Joris Raymakers zijn toegetreden tot de directie van Tarra architectuur en stedenbouw BV. Niels en Joris hebben al meer dan 15 jaar op een indrukwekkende wijze gebouwd aan het onderscheidende curriculum van Tarra. Zij zijn van onschatbare waarde. Wij zijn er erg trots op dat zij van nog meer dan onschatbare waarde willen zijn en samen met Jeroen van de Ven de toekomst van het bedrijf zullen bestendigen. 

 • project
 • Transformatie
 • Utiliteit
 • Interieur

rijksarchief | ‘s-hertogenbosch

rijksarchief waterstraat transformatie voormalige rijksarchief ‘s-hertogenbosch Het voormalige Rijksarchief (architect Lokhorst, 1884) bestaat uit een kantoorgebouw met een aantal depotgebouwen. Kilometers aan archiefwerken van het ‘regionale geheugen’ waren in de diverse houten stellingkasten van de archiefdepots

 • office

Tarra | BanBouw | Residenz winnen tender De Els Waalwijk

Eindelijk met het goede nieuws naar buiten! We gaan aan de slag in het centrum van Waalwijk om een multifunctioneel woon-, werk- en winkelgebied te realiseren. Een nieuw ‘centrumgezicht’ met veel ruimte voor ontmoeting, levendigheid en meer afwisseling in programma. De visie richt zich op zowel een kwaliteitsimpuls voor het winkelcentrum De Els, maar ook op de verbinding met het stadscentrum. De toevoeging van woningen is een nadrukkelijke wens om de levendigheid te vergroten.

 • office

preview Jamfabriek

Vorig jaar wonnen we met Tarra architectuur en stedenbouw de tender voor deze bijzondere transformatie aan de Helftheuvelweg in ‘s-Hertogenbosch. Na intensief ontwerp- en tekenwerk is momenteel is de uitvoering in volle gang.

 • office

Labrehuis Eindhoven opgeleverd!

De nieuwbouw van het Labrehuis is opgeleverd. In opdracht van woonstichting ’thuis heeft Tarra architectuur en stedenbouw ism Laride, hart voor huisvesting, het nieuwe Labrehuis voor Neos ontworpen. Het oude Labrehuis is gesloopt en heeft plaatsgemaakt voor een nieuw modern en duurzaam gebouw dat dienst doet als opvangvoorziening voor dak-en thuislozen en is gecombineerd met zelfstandige wooneenheden. Om zo onderdak te bieden aan mensen voor wie het niet vanzelfsprekend is om elke dag het comfort van een veilig ’thuis’ en een dak boven je hoofd te hebben.

 • office

Thuiswerken

Ondanks de maatregelen gaat het werk op Tarra volop door. Inmiddels wordt er al 5 weken vanuit thuis door ons hele team hard doorgewerkt. Hier een kijkje achter de schermen hoe het thuiswerken er voor ons uitziet!

 • office

weener xl

Weener XL in ’s-Hertogenbosch wordt het meest duurzame werk-ontwikkelbedrijf van Nederland.

Het Bossche samenwerkingsverband van architecten Tarra, Buro Kade en MTD Landschapsarchitecten tekenen onder aanvoering van HEVO voor het ontwerp. Weener XL ondertekende vandaag (8 april 2020) het contract met hoofdaannemer Dura Vermeer Bouw Zuid. Daarmee is het Bossche samenwerkingsverband nog steviger geworden. In de zomer van 2020 moet de bouw van start gaan. Eind 2021 kan Weener XL naar de nieuwbouw.

 • office
 • Multifunctioneel
 • Interieur

MFA Hapert is open!

De MFA is open! We wensen alle gebruikers ontzettend veel plezier in het Hart van Hapert!

6600m2 multifunctionele accommodatie; het gemeenschapshuis & zalencentrum, integraal kind centrum, kinderopvang, ouderensteunpunt, bibliotheek en kerk onder één dak

 • office

H-scan

(Her)bestemmen van monumentale en cultuurhistorische gebouwen zoals kerken, industriegebouwen en scholen is een ingewikkeld en uitdagend vraagstuk. Wat is de waarde van het gebouw en vooral hoe kan de waarde worden behouden? Wat is het toekomstperspectief van het gebouw? Het team van de H-scan slaat de handen ineen! Vanuit onze gezamenlijke expertise hebben wij één integraal advies opgesteld; de “h-scan”. Deze scan is bedoeld voor gebouweigenaren en geeft inzicht in de bouw- en cultuurhistorische waarde, de programmatische mogelijkheden en de financiële haalbaarheid van het gebouw.

 • mission

de verbindende waarde tussen gebouw en gebruik

Onze gebouwen hebben een terughoudende architectuur die uitdagen tot interactie. Wij bouwen ‘monumenten’ voor gebruikers, maar niet per definitie voor de eeuwigheid. Want gebruik kleurt en gebouwen veranderen daardoor. Het is daarom belangrijk dat we

 • office

De Grote Beek

Voor GGzE gaan we opnieuw aan de slag en daar zijn wij trots op! GGzE wil een inspirerende community zijn voor mentale kracht. Het landgoed De Grote Beek vormt een belangrijke drager voor die missie. Tarra architectuur en stedenbouw gaat ism Buro Lubbers het masterplan voor het landgoed ontwerpen en uitwerken. 

 • office

Rijksarchief Waterstraat, de laatste loodjes!

Tarra architectuur en stedenbouw blaast ism TPN vastgoedontwikkeling en Bouwbedrijf van Dinther het rijksarchief in Den Bosch  weer nieuw leven in. De transformatie van dit zeer bijzondere rijksmonument levert een op maat gesneden huisvesting voor Delft Imaging Systems.

 • office

Woning Vught opgeleverd!

In het lommerrijke Vught realiseerde Tarra architectuur & stedenbouw een nieuwe woning. Het ontwerp is ingetogen met een evenwichtig materialenpalet en een zorgvuldige detaillering. 

 • office

TARRA wint tender JAMFabriek!

opgave voor food-innovators en -creators in ’s-Hertogenbosch. Uniek Co–Working & Community concept in een zeer duurzaam gebouw. #NVBIM #TARRA #SweegersdeBruin #AsboAdvies.

 • office

Bouwcombinatie wint tender WeenerXL

DEN BOSCH – Het Bossche samenwerkingsverband HEVO/Tarra/Buro Kade/MTD/RA infra/BPEM/Archimedes gaat onder leiding van Hevo de nieuwbouw voor Weener XL ontwerpen. Volgens de gemeente is deze combinatie als beste uit de bus gekomen na het doorlopen van de Europese aanbestedingsprocedure.

Weener XL is het gemeentelijke werk- en ontwikkelbedrijf bestemd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De nieuwbouw (zo’n 14.000 vierkante meter groot) op het voormalige Michelinterrein aan de Oude Vlijmenseweg bestaat onder meer uit kantoren, productiehallen en een magazijn.

bron: Brabants Dagblad

 • project
 • Utiliteit

bubble | eindhoven

bubble    commerciele ruimte 18 septemberplein eindhoven

 • office

oplevering B.I.E.B.

B.I.E.B. is opgeleverd. Tarra architectuur & stedenbouw ontwierp 16 koopwoningen in het Domineesbosje net achter de duinen in Burgh-Haamstede. Het plan bestaat uit 4 volumes  van elk 4 woningen. Kopers konden individueel kiezen uit verschillende

 • office

Een nieuw Labrehuis

In opdracht van woonstichting ’thuis heeft Tarra architectuur en stedenbouw ism Laride, hart voor huisvesting, het nieuwe Labrehuis voor stichting Neos ontworpen. Het Labrehuis doet dienst als opvangvoorziening voor dak-en thuislozen en is gecombineerd met

 • office

Celsius Snellius ontwaakt

In opdracht van Woningcorporatie Stichting Sint Trudo heeft Tarra na de eerste fase ook de tweede fase van een omvangrijke herstructuringsopgave in Woensel-West mogen ontwerpen. De uitvoering door Hurks is in volle gang, de eerste contouren

 • office

lodewijck opgeleverd

De nieuwbouw van 23 appartementen in de transitiewijk Vijfheerenlanden is opgeleverd. ‘Lodewijck’ omvat flexibele woonconcepten met duurzame, onderhoudsarme materialen en installatietechnieken.

 • project
 • Wonen

feniks | nijmegen

feniks 150 stadswoningen met commerciele ruimte nijmegen

 • office

de sterren van woensel west!

Feestelijke start bouw van fase 2 Celsius Snellius met de première van de ‘de sterren van woensel west’

 • office

breinpad ggze

Breinpad op het Landgoed de Grote Beek ontwerpen en realiseren we vanuit deze missie in samenwerking met GGzE en Buro Lubbers. Breinpad is een meditatieve en contemplatieve wandelroute met follies en prachtige (ver)gezichten op het landgoed. Het pad meandert door een bos en loopt langs de weer zichtbaar gemaakte waterstroom de Grote Beek. Pad en follies zijn van hout dat wordt geoogst en bewerkt op het landgoed. Breinpad wordt in eigen beheer door cliënten van GGzE gemaakt en geassembleerd. Verwachte oplevering herfst 2018.

 • project
 • Transformatie
 • Utiliteit
 • Interieur

hal d | ‘s-hertogenbosch

Hal D  ontwerp en realisatie kantoor monumentale hal ‘s-hertogenbosch

 • project
 • Wonen
 • Multifunctioneel
 • Zorg

neos | eindhoven

neos ontwerp en realisatie woonzorg complex dak- en thuislozen eindhoven

 • project
 • Wonen
 • Zorg
 • Stedenbouw

MEETUP! Oss

MEETUP! 168 (sociale) woningen, commercieel en maatschappelijk programma Oss

 • mission

een sterk concept voor een duurzaam ontwerp

Gebied, gebouw en gebruik ontstaan door en voor mensen. Het groeiend aantal belangen stelt meer opgaven dan vorm alleen. Dat vraagt om sterke integrale concepten met bijzondere oplossingen die overeind blijven en werkelijk bijdragen aan

 • project
 • Transformatie
 • Wonen

kolombijn | oosterhout

kolombijn  herbestemming schriek’s koekfabriek oosterhout Het rijksmonument Schriek’s koekfabriek is een gebouwencomplex dat meerdere keren is uitgebreid. Het meest oorspronkelijke deel is gebouwd in de twintiger jaren volgens de principes van het Nieuwe Bouwen. Het dragende

 • project
 • Transformatie
 • Utiliteit
 • Multifunctioneel
 • Stedenbouw

koudijs | ‘s-hertogenbosch

koudijs herstructurering voormalige veevoederfabriek; rijksmonument Mengvoederfabriek Koudijs is gelegen aan de Diezekade aan de rand van de binnenstad van ‘s-Hertogenbosch. Het ensemble van silogebouwen, transportbanden, opslaghallen en leidingen toont een markant silhouet in de stad.

 • project
 • Transformatie
 • Stedenbouw

10x CS | Nederland

10 keer cs   visiestudie 10 stationslocaties nederland Aanleiding voor de studie naar tien stationslocaties in Nederland is de belangen tussen steden en spoorwegen te onderzoeken en te verenigen. Enerzijds leiden de ontwikkelingen in logistiek en mobiliteit

 • project
 • Transformatie

dsolv | ‘s-hertogenbosch

De St. Jan heeft eeuwenlang de skyline van ‘s-Hertogenbosch bepaald. In wisselende vorm, omdat de kathedraal nooit af is, en nogal wat bouwperiodes heeft gekend. De vieringtoren, als ‘tour laterne’ van het kruisvormig middenmotief, is

 • mission

onconventioneel onderzoek in een open source

tarra is onconventioneel onderzoek in een open source Ruimtelijke, technische en maatschappelijke ontwikkelingen bevragen conventionele samenwerkingen. Wij doen daarom onderzoek naar actuele vraagstukken in bijzondere samenwerkingen met specialisten. Tarra legt inhoudelijke verbindingen door design thinking,

 • office

duinoord energieneutraal opgeleverd

De tweede fase van Burgh Haamstede is opgeleverd. Alle 54 woningen en appartementen worden passief gebouwd en voorzien van duurzame installaties.  

 • project
 • Multifunctioneel

gloapp | tilburg

gloapp visieontwerp circulair themapark tilburg

 • mission

de organisatie gericht op een gedragen resultaat

Achter de directe vraag ligt meestal de werkelijke vraag besloten. Ernaar zoeken doe je samen. Tarra vindt een open communicatie en een goed werkproces essentieel. We zijn oprecht geïnteresseerd in onze klant om helder te

 • project
 • Transformatie
 • Stedenbouw

strijp s | eindhoven

visie strijp s   visie herbestemming strijp s eindhoven

 • project
 • Transformatie
 • Utiliteit

batadorp | best

batadorp transformatiekader ontwerp en realisatie industrieel rijksmonument best

 • mission

niet vormvast, wel robuust in aanpak

tarra is niet vormvast, wel robuust in aanpak Elke opdracht is uniek en iedere projectvraag kent specifieke wensen. Tarra heeft geen vormvast oeuvre maar wel een consistente, robuuste aanpak. Herhaling leidt tot expertise. Verbinding voert

 • office

ontwerp filterhuis

Het ontwerp voor de transformatie van het voormalige filterhuis aan de Dongecentrale is gereed. Op naar de volgende fase!

 • mission

het handschrift van de architect

tarra is het handschrift van de architect Tekenen is ontdekken. Uiteindelijk worden tekeningen, modellen en 3D-schetsen gebouwen en gebieden. Al eeuwen communiceren architecten met deze beeldende tools om klanten en gebruikers mee te nemen in

 • mission

de onderlegger voor nieuw draagvermogen

Gebouwen en gebieden zijn ontworpen voor specifieke behoeften en eisen. Tijden veranderen. Bedrijven vertrekken en laten gebouwen leeg achter. Wat blijft is de ruimtelijke grandeur met gebruikssporen en de herinneringen aan toen. Wij zien dat

 • project
 • Utiliteit
 • Multifunctioneel

blimp | scharendijk

blimp  recreatieve voorziening zeeuwse kust scharendijke Scharendijke heeft behoefte aan een ‘slecht weer voorziening’. Wat is de beste oplossing voor een dorp dat in de zomer een ware invasie van toeristen kent, terwijl het in

 • project
 • Transformatie
 • Stedenbouw

masterplan stationszone | eindhoven

stationszone visieontwerp transformatie spoorzone eindhoven Met de noordelijke en westelijke stedelijke uitbreidingen van Woensel raakte de stationszone ingekapseld in het stedelijk weefsel. De spoorlijn vormt een hinderlijke doorsnijding van dat weefsel. Het vrijkomen van een

 • project
 • Wonen
 • Stedenbouw

celsius snellius | eindhoven

In de wijk Woensel-West, aan de Edisonstraat en rondom het Celsiusplein, zijn 400 oude woningen vervangen door nieuwe woningen. De aanpak voor deze transformatieopgave is opgezet vanuit een nieuw wijkimago en een veranderend decor; ‘kleurrijk,

 • project
 • Transformatie

spaardersbad | gouda

spaardersbad transformatie voormalige zwembad rijskmonument gouda

 • project
 • Wonen
 • Utiliteit

soundscape | amsterdam

soundscape visieontwerp wonen en kantoren over snelweg A10 amsterdam

 • project
 • Transformatie
 • Stedenbouw

maaswaard | venlo

maaswaard    stedenbouwkundig herstructureringsplan venlo

 • project
 • Transformatie
 • Stedenbouw

mariadal | roosendaal

mariadal tender transformatie kloostercomplex roosendaal

 • project
 • Stedenbouw

arabiaranta | helsinki

arabiaranta visieontwerp voor herbestemming en revitalisering van oude fabrieksterreinen helsinki

 • project
 • Transformatie
 • Wonen
 • Utiliteit

jal fabriek | dongen

jal fabriek ontwerpvisie herbestemming jong rijksmonument dongen

 • project
 • Wonen
 • Utiliteit

18-09 | eindhoven

In Eindhoven stuurt de gemeentelijke stedenbouwkundige visie aan op hoogbouw om het stationsdistrict ruimtelijk te accentueren. Het stationsplein aan de stadszijde, dat overvloeit in het 1809-plein, vormt het aanloopgebied naar het stadscentrum. De projectlocatie, aan de kruising van

 • project
 • Transformatie
 • Wonen
 • Utiliteit

bch heistraat | helmond

bch heistraat   bedrijfsverzamelgebouw en appartementen helmond

 • project
 • Transformatie
 • Multifunctioneel

mediacloud | tilburg

mediacloud visie herbestemming spoorwerkplaats naar mediafaculteit tilburg

 • project
 • Transformatie
 • Stedenbouw

bruistensingel | ‘s-hertogenbosch

bruistensingel herstructurering singel ‘s-hertogenbosch Het project ondervraagt de betekenis die de Bruistensingel heeft voor de aanliggende wijken en de totale stad, zowel verkeerskundig als ruimtelijk. De autonome en voorname inrichting van de Bruistensingel in relatie

 • project
 • Wonen

woning bosweg | nijmegen

Een reeks van acht geschakelde noodhuisjes onder de bomen is de bijzondere setting van dit gebied. Binnen de bestaande gebouwde contouren wordt bescheiden nieuwbouw mogelijk gemaakt. Het archeologische gebied maakt een beperkte uitbreiding in de

 • office

bouw nieuwe Labrehuis kan beginnen

EINDHOVEN – Volgende maand start de sloop van het huidige pand en begin 2020 moet het nieuwe Labrehuis aan de Boutenslaan in Eindhoven klaar zijn. Volgens woningcorporatie Thuis en opvangstichting Neos staan alle seinen op groen dus kan de sloop van het verouderde Labrehuis nu echt beginnen. Het Labrehuis opende in 1961 de deuren aan de Boutenslaan en deed bijna zestig jaar dienst als opvangvoorziening voor dak- en thuislozen in Eindhoven. Volgens Thuis en Neos voldeed het echter niet meer aan de eisen van deze tijd. De nieuwbouw, die gerealiseerd wordt door aannemer Huijbregts Relou, wordt eind 2019 opgeleverd. De oude en nieuwe bewoners kunnen dan begin 2020 hun intrek nemen. [bron eindhovens dagblad]

 • mission

overzicht door operationele expertise

De grilligheid van het bouwproces vraagt om overzicht. Georganiseerd zijn betekent controle hebben. Onze expertise bestrijkt het gehele gebied van architectuur, cultuur, stedenbouw en bouwtechniek. Wij hebben veel projecten met verschillende invalshoeken en processen volgens

 • project
 • Wonen
 • Stedenbouw

oranjedok | bruinisse

oranjedok  herstructurering 50 nieuwbouwwoningen bruinisse

 • project
 • Utiliteit

busremise | ‘s-hertogenbosch

busremise  bouwplan busremise ‘s-hertogenbosch Op bedrijventerrein Rietvelden is een nieuwe busremise gerealiseerd. Het is een combinatie van een kantoorgebouw met algemene ruimten, een werkplaats voor technisch onderhoud en een bufferstation voor bussen. Het gebouw is bedacht

 • project
 • Stedenbouw

centrumzone | zwolle

centrumzone zwolle   visieplan stadsstructuur zwolle Zwolle maakt zich op voor een nieuwe eeuw. Zwolle expandeert sterk. Voor die groei zijn nieuwe aantrekkelijke woon- en werklocaties nodig. Die zijn buiten de stad voorzien, maar dat botst met

 • project
 • Transformatie
 • Multifunctioneel
 • Zorg
 • Stedenbouw

djept park | Veldhoven

djept park winnend ontwerp ontwikkelstudie stadspark veldhoven

 • office

Bata

Placemaking en transformatie Batafabrieken Best; casco-aanpak gebouwen 21 en 31; 9.000 m2 gemengde bestemming; iov BataHeritage

 • office

Tarra is duurzaam

Wij werken aan een adaptieve, circulaire en energiezuinige wereld (ace) waarin alles herstelbaar, herbruikbaar en regeneratief is ontworpen. Wij maken duurzame en prettige omgevingen, met een authentiek en inspirerend verhaal. Met ruimte voor mensen. Dat doen we vanuit onze kennis op tarra samen met opdrachtgevers, gebruikers, bouwers en adviseurs. Het resultaat? Een integraal ontwerp met slimme en haalbare oplossingen vanuit een krachtig concept en een heldere boodschap. Zonder Tarra geen gebied en geen gebouw!

 • office

Herbestemming Molengebouw

Verkenning naar de herbestemmingsmogelijkheden van het molengebouw ‚Koudijs’ in ‘s-Hertogenbosch, waarbij het verduurzamen van het rijksmonument de kernopgave is.

 • project
 • Transformatie
 • Stedenbouw

engelermeer | ‘s-hertogenbosch

engelermeer  winnend ontwerp visiestudie recreatieplas ‘s-hertogenbosch Met Haverleij is de stadspolder Engelen een nieuw landschap geschonken. Recreatie, kastelen, golf, groen, wonen, romantiek, vestingwerken en ecologie, gaan moeiteloos samen. Een eendagsvlieg ? Het Engelermeer biedt kansen om dit bijzondere

Loading...

No more pages to load