• project
 • Herstructurering
 • Bijzonder
 • Stedenbouw

masterplan stationszone | eindhoven

stationszone visieontwerp transformatie spoorzone eindhoven Met de noordelijke en westelijke stedelijke uitbreidingen van Woensel raakte de stationszone ingekapseld in het stedelijk weefsel. De spoorlijn vormt een hinderlijke doorsnijding van dat weefsel. Het vrijkomen van een

 • project
 • Selection
 • Herstructurering
 • Stedenbouw

centrumzone | zwolle

centrumzone zwolle   visieplan stadsstructuur zwolle Zwolle maakt zich op voor een nieuwe eeuw. Zwolle expandeert sterk. Voor die groei zijn nieuwe aantrekkelijke woon- en werklocaties nodig. Die zijn buiten de stad voorzien, maar dat botst met

 • project
 • Herstructurering
 • Wonen

signatuur | ‘s-hertogenbosch

De stedenbouwkundige structuur van de wijk Boschveld is typisch voor de Wederopbouwperiode. Open en transparant, volgens de principes van de Wijkgedachte. Een formeel stratenpatroon met rijgevels wordt afgewisseld met vrij-op-de-kavel gesitueerde alzijdige woningblokjes. In patronen

 • project
 • Herstructurering
 • Bijzonder
 • Herbestemming

mediacloud | tilburg

mediacloud visie herbestemming spoorwerkplaats naar mediafaculteit tilburg

 • project
 • Herstructurering
 • Wonen
 • Bedrijven

bch heistraat | helmond

bch heistraat   bedrijfsverzamelgebouw en appartementen helmond

 • project
 • Herstructurering
 • Wonen

vijfheerenlanden | vianen

   vijfheerenlanden herstructurering 80 woningen vianen De wijk Vijfheerenlanden te Vianen wordt volledig geherstructureerd. Het carré van de jaren’60 hoogbouwflats wordt grondig gerenoveerd. Om het eenzijdige woningaanbod te doorbreken wordt centraal in het plangebied ruimte gemaakt

 • project
 • Herstructurering
 • Wonen

oranjedok | bruinisse

oranjedok  herstructurering 50 nieuwbouwwoningen bruinisse

 • project
 • Herstructurering
 • Zorg
 • Stedenbouw

djept park | Veldhoven

djept park winnend ontwerp ontwikkelstudie stadspark veldhoven

 • project
 • Herstructurering
 • Stedenbouw

centrumvisie | boxtel

sv boxtel structuurvisie centrumontwikkelingen boxtel

 • project
 • Herstructurering
 • Stedenbouw

bruistensingel | ‘s-hertogenbosch

bruistensingel herstructurering singel ‘s-hertogenbosch Het project ondervraagt de betekenis die de Bruistensingel heeft voor de aanliggende wijken en de totale stad, zowel verkeerskundig als ruimtelijk. De autonome en voorname inrichting van de Bruistensingel in relatie

 • project
 • Herstructurering
 • Stedenbouw
 • Herbestemming

mariadal | roosendaal

mariadal tender transformatie kloostercomplex roosendaal

 • project
 • Selection
 • Herstructurering
 • Stedenbouw

10x CS | Nederland

10 keer cs   visiestudie 10 stationslocaties nederland Aanleiding voor de studie naar tien stationslocaties in Nederland is de belangen tussen steden en spoorwegen te onderzoeken en te verenigen. Enerzijds leiden de ontwikkelingen in logistiek en mobiliteit

 • project
 • Herstructurering
 • Stedenbouw

maaswaard | venlo

maaswaard    stedenbouwkundig herstructureringsplan venlo

 • project
 • Herstructurering
 • Wonen
 • Stedenbouw

celsius snellius | eindhoven

celsius snellius ontwerp en realisatie 130 woningen en commerciele ruimte eindhoven

 • project
 • Herstructurering
 • Wonen
 • Bedrijven

brugplein | ‘s-hertogenbosch

Snaptonode ontwerp en realisatie lofts en commerciële ruimte ‘s-Hertogenbosch  

 • project
 • Herstructurering
 • Stedenbouw
 • Herbestemming

strijp s | eindhoven

visie strijp s   visie herbestemming strijp s eindhoven

 • project
 • Herstructurering
 • Bedrijven
 • Stedenbouw
 • Herbestemming

koudijs | ‘s-hertogenbosch

koudijs herstructurering voormalige veevoederfabriek; rijksmonument Mengvoederfabriek Koudijs is gelegen aan de Diezekade aan de rand van de binnenstad van ‘s-Hertogenbosch. Het ensemble van silogebouwen, transportbanden, opslaghallen en leidingen toont een markant silhouet in de stad.

 • project
 • Herstructurering
 • Bedrijven
 • Stedenbouw
 • Herbestemming

koudijs | ‘s-hertogenbosch

koudijs herstructurering voormalige veevoederfabriek; rijksmonument Mengvoederfabriek Koudijs is gelegen aan de Diezekade aan de rand van de binnenstad van ‘s-Hertogenbosch. Het ensemble van silogebouwen, transportbanden, opslaghallen en leidingen toont een markant silhouet in de stad.

 • project
 • Herstructurering
 • Stedenbouw
 • Herbestemming

strijp s | eindhoven

visie strijp s   visie herbestemming strijp s eindhoven

 • project
 • Herstructurering
 • Wonen
 • Bedrijven

brugplein | ‘s-hertogenbosch

Snaptonode ontwerp en realisatie lofts en commerciële ruimte ‘s-Hertogenbosch  

 • project
 • Herstructurering
 • Wonen
 • Stedenbouw

celsius snellius | eindhoven

celsius snellius ontwerp en realisatie 130 woningen en commerciele ruimte eindhoven

 • project
 • Herstructurering
 • Stedenbouw

maaswaard | venlo

maaswaard    stedenbouwkundig herstructureringsplan venlo

 • project
 • Selection
 • Herstructurering
 • Stedenbouw

10x CS | Nederland

10 keer cs   visiestudie 10 stationslocaties nederland Aanleiding voor de studie naar tien stationslocaties in Nederland is de belangen tussen steden en spoorwegen te onderzoeken en te verenigen. Enerzijds leiden de ontwikkelingen in logistiek en mobiliteit

 • project
 • Herstructurering
 • Stedenbouw
 • Herbestemming

mariadal | roosendaal

mariadal tender transformatie kloostercomplex roosendaal

 • project
 • Herstructurering
 • Stedenbouw

bruistensingel | ‘s-hertogenbosch

bruistensingel herstructurering singel ‘s-hertogenbosch Het project ondervraagt de betekenis die de Bruistensingel heeft voor de aanliggende wijken en de totale stad, zowel verkeerskundig als ruimtelijk. De autonome en voorname inrichting van de Bruistensingel in relatie

 • project
 • Herstructurering
 • Stedenbouw

centrumvisie | boxtel

sv boxtel structuurvisie centrumontwikkelingen boxtel

 • project
 • Herstructurering
 • Zorg
 • Stedenbouw

djept park | Veldhoven

djept park winnend ontwerp ontwikkelstudie stadspark veldhoven

 • project
 • Herstructurering
 • Wonen

oranjedok | bruinisse

oranjedok  herstructurering 50 nieuwbouwwoningen bruinisse

 • project
 • Herstructurering
 • Wonen

vijfheerenlanden | vianen

   vijfheerenlanden herstructurering 80 woningen vianen De wijk Vijfheerenlanden te Vianen wordt volledig geherstructureerd. Het carré van de jaren’60 hoogbouwflats wordt grondig gerenoveerd. Om het eenzijdige woningaanbod te doorbreken wordt centraal in het plangebied ruimte gemaakt

 • project
 • Herstructurering
 • Wonen
 • Bedrijven

bch heistraat | helmond

bch heistraat   bedrijfsverzamelgebouw en appartementen helmond

 • project
 • Herstructurering
 • Bijzonder
 • Herbestemming

mediacloud | tilburg

mediacloud visie herbestemming spoorwerkplaats naar mediafaculteit tilburg

 • project
 • Herstructurering
 • Wonen

signatuur | ‘s-hertogenbosch

De stedenbouwkundige structuur van de wijk Boschveld is typisch voor de Wederopbouwperiode. Open en transparant, volgens de principes van de Wijkgedachte. Een formeel stratenpatroon met rijgevels wordt afgewisseld met vrij-op-de-kavel gesitueerde alzijdige woningblokjes. In patronen

 • project
 • Selection
 • Herstructurering
 • Stedenbouw

centrumzone | zwolle

centrumzone zwolle   visieplan stadsstructuur zwolle Zwolle maakt zich op voor een nieuwe eeuw. Zwolle expandeert sterk. Voor die groei zijn nieuwe aantrekkelijke woon- en werklocaties nodig. Die zijn buiten de stad voorzien, maar dat botst met

 • project
 • Herstructurering
 • Bijzonder
 • Stedenbouw

masterplan stationszone | eindhoven

stationszone visieontwerp transformatie spoorzone eindhoven Met de noordelijke en westelijke stedelijke uitbreidingen van Woensel raakte de stationszone ingekapseld in het stedelijk weefsel. De spoorlijn vormt een hinderlijke doorsnijding van dat weefsel. Het vrijkomen van een

Loading...

No more pages to load